English
Yetkili Girişi

Mimarlık Bölümü
Sınav Değerlendirme ve Notlandırma
Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Her harf notunun ayrıca AKTS notu olarak eşdeğeri de bulunmaktadır. PUAN HARF NOTU KATSAYI AKTS NOTU 90-100 AA 4.0 A 85-89 BA 3.5 B* 80-84 BB 3.0 B 70-79 CB 2.5 C* 60-69 CC 2.0 C 55-59 DC 1.5 D* 50-54 DD 1.0 D 40-49 FD 0.5 FX 39 ve altı FF 0.0 F *Bu notlar için yüksek olan not dikkate alınmaktadır. http://www.hku.edu.tr/YonetmeliklerVe

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi