English
Yetkili Girişi

Mimarlık Bölümü
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları Zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi