English
Yetkili Girişi

Mimarlık Bölümü
Mesleki Profil
Ülkemizde inşaat sektörü sürekli büyüyen ve gelişen bir is alanıdır. Mimarlara ve onların deneyimlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Mimarlık, belirli bir kuruma doğrudan bağlı olmadan, bağımsız olarak yürütülebilir. Bu açıdan mezunlarımız, kendi ofislerini açabilir ya da birden fazla mimarın bir araya geldiği ortak çalışma alanlarında görev alabilirler. Öte yandan mimarlık mezunlarının kamu ve özel sektör projelendirme ve inşaat birimlerinde tasarım, kontrol ve uygulama aşamalarında etkin roller üstlenmeleri mümkündür. Kamu kesiminde çalışmayı tercih edenler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve belediyelerde görev alabilirler.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi