English
Yetkili Girişi

Görsel İletişim Tasarımı (Tezli)
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :PROF. DR. CAN BİLGİLİ
Program tam zamanlıdır. Alan dışı programa girenler Bilimsel hazırlığa tabi tutulur. Program süresi 2 yıldır. Bitirme Tez inde başarılı olan öğrenci mezuniyet hakkı kazanır.

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi