English
Yetkili Girişi

Sınıf Öğretmenliği
Program Çıktıları


1 - Sınıf öğretmeni adaylarına temel Matematik bilgilerini geniş bir yelpazede öğretmek.
2 - Mevcut çocuk yayınlarından haberdar olmak ve o yayınları nitelik, nicelik ve içerik bakımından tenkit edebilmek, yaşa ve cinsiyete göre çocuk kitaplarını tanıyabilmek.
3 - İlköğretim Fen ve Teknoloji üniteleri ile ilgili etkinlikler düzenlemek.
4 - Uygulamalı bir şekilde öğretmen adaylarına programın amaçlar, içerik, öğretim yöntem ve teknikleri açısından incelenmesini sağlamak.
5 - Okuma becerilerini geliştirmek, metin analizi becerilerini kazandırmak, Türkçe programını incelenmek ve çeşitli okuma yazma yöntemlerini tanımak.
6 - Öğretmen adaylarına ilköğretim 4-5 sınıf Sosyal Bilgiler dersine ilişkin öğretim yeterliliği kazandırmak
7 - Toplumun güncel sorunları hakkında çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlamak ya da gönüllü olarak katılmak.
8 - Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin temel bilgi, kavram ve becerileri kazandırmak.
9 - Çocuğun grafiksel gelişim basamaklarını saptamak ve görsel sanatlar programına uygun resim, grafik tasarımı, tekstil tasarımı, mimari tasarımı ve geleneksel tasarımları çalışmalarında iki ve üç boyutlu olarak uygulamak.
10 - Birleştirilmiş sınıflarda öğretim programının yapısı, birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetimi, birleştirilmiş sınıflarda öğrenme-öğretme sürecinin planlanması ve değerlendirilmesini sağlamak.
11 - Fen ve teknoloji öğretiminde öğretim modelleri ile yöntem ve teknikler ile ilgili bilgiler vermek
12 - Alana ilişkin bilgilerini ilgili disiplinler ile birleştirerek bunlara ait bilgileri toplayabilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme becerisine sahip olma
13 - 13. Güncel gelişmeleri sürekli öğrenme kapsamında takip etme.
14 - 14. Alana ilişkin bilgilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve mesleğinde uygulama yetkinliğine sahip olabilme.
15 - Üst düzey öğrenme becerilerini geliştirir
16 - 16. Bilgiye etkin ulaşma yöntemlerini geliştirir
17 - 17. Çevre bilinci ve kişisel katkıları hakkında farkındalık geliştirir
18 - 18. Yaşadığı yüzyılın sorunları hakkında mesleği ile ilgili olarak kendini yenileme becerisi geliştirir
19 - 19. Disiplinlerarası yaklaşımla çalışabilme becerisi geliştirir

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi