English
Yetkili Girişi

Sınıf Öğretmenliği
Ders İçerikleri


GK001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  (2 + 0), 2 AKTS:3
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya- Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

GK003 - YABANCI DİL 1  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

GK005 - TÜRK DİLİ I  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

GK007 - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ   (3 + 0), 3 AKTS:5
Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim sisteminde etkili biçimde çalışabilme, sistemi kişiselleştirme ve yönetme, Yardımcı yazılımların tanıtımı: Arşivleme programları, ses/görüntü oynatıcı programlar, ekran kayıt programları vb. Kelime işlemci programlar: Metin ve sayfa düzenleme, Tablo, resim ve grafiklerle çalışma, form, mektup ve etiket oluşturma. Menü ve araç çubuklarının özelleştirilmesi. Makrolar ve ileri düzey uygulamalar. Elektronik tablolama programları: Elektronik tablolar, rakamlar, sözcükler ve tarih gibi verilerle şablon oluşturma, grafik çizme, matematiksel, mantıksal ve metinsel işlemler yapma, makrolar, standart ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Veri sunum programları: Sunu oluşturma ve düzenleme. Ses, resim, müzik, film v.b nesneler ekleme. Animasyon ve özel efektler. Yayın tasarım programları: Bülten, broşür, kartpostal gibi tasarımlar; teknik diyagram ve çizim programları. Bilgisayar ve internette güvenlik; Bilgisayar ve Etik.

 

INT100 - ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ  (0 + 0), 0 AKTS:0

 

MB001 - EĞİTİME GİRİŞ  (2 + 0), 2 AKTS:3
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

 

MB002 - EĞİTİM SOSYOLOJİSİ  (2 + 0), 2 AKTS:3
Sosyolojik teoriler, sosyolojinin kuruculari,Marx ,Weber,Durkheim, sosyal tabakalasma, global tabakalasma,,aile,egitim,suc ve sapma,sehirlesme,toplum ve politika,kitle iletisimi ve toplum,sosyal degisme

 

SN101 - İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

SN102 - TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

GK002 - ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

GK004 - YABANCI DİL II  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

GK006 - TÜRK DİLİ 2  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

MB003 - EĞİTİM PSİKOLOJİSİ  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB004 - EĞİTİM FELSEFESİ   (2 + ), 2 AKTS:3
Felsefenin günlük yaşamla ilişkisi Eğitim ve felsefe ilişkisi Eğitim felsefesinde yaklaşımlar Eğitim sorunları Çocukluk ve felsefe ilişkisi Türk Eğitim Sisteminin felsefi temeller

 

SN103 - ÇEVRE EĞİTİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

SN104 - İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

SN105 - TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

GK008 - TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI  (1 + 2), 2 AKTS:3

 

GKSEC2 - GK SEÇMELİ 2  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB006 - ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB008 - EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MBSEC2 - MB SEÇMELİ 2  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

SN204 - OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

SN205 - TÜRKÇE ÖĞRETİMİ  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

SNSEC2 - SN SEÇMELİ 2  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

GKSEC1 - GK SEÇMELİ 1  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB005 - ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB007 - TÜRK EĞİTİM TARİHİ  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MBSEC1 - MB SEÇMELİ 1  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

SN201 - İLKOKULDA DRAMA  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

SN202 - FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI  (0 + 2), 1 AKTS:3

 

SN203 - İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

SNSEC1 - SN SEÇMELİ 1  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

GKSEC3 - GK SEÇMELİ 3  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB009 - SINIF YÖNETİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB010 - EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MBSEC3 - MB SEÇMELİ 3  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

SN301 - HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

SN302 - MATEMATİK ÖĞRETİMİ 1  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

SN303 - FEN ÖĞRETİMİ  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

SNSEC3 - SN SEÇMELİ 3  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

GKSEC4 - GK SEÇMELİ 4  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB011 - EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB012 - TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MBSEC4 - MB SEÇMELİ 4  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

SN304 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

SN305 - MATEMATİK ÖĞRETİMİ 2  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

SN306 - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

SNSEC4 - SN SEÇMELİ 4  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

MB013 - ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MBSEC5 - MB SEÇMELİ 5  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

SN401 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1  (2 + 6), 5 AKTS:10

 

SN402 - MÜZİK ÖĞRETİMİ  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

SN403 - İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

SNSEC5 - SN SEÇMELİ 5  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

MB014 - OKULLARDA REHBERLİK  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MBSEC6 - MB SEÇMELİ 6  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

SN404 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2  (2 + 6), 5 AKTS:12

 

SN405 - KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

SN406 - GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

SNSEC6 - SN SEÇMELİ 6  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi