English
Yetkili Girişi

Sınıf Öğretmenliği
Sınav Değerlendirme ve Notlandırma
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Sınav Yönetmeliği: http://www.hku.edu.tr/Depo/Yonetmelikler/yonetmelikler/9OnlisansYon.pdf

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi