English
Yetkili Girişi

Okul Öncesi Öğretmenliği
Program Çıktıları


1 - Okul öncesi çağdaki çocukların bilişsel, psiko-sosyal, ruhsal, bedensel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 - Okul öncesi eğitimini destekleyecek eğitim tarihi, psikoloji, sosyoloji, yetişkin eğitimi, felsefe gibi farklı sosyal bilim alanlarını tanır.
3 - Okul öncesi çağdaki çocukların ailelerinin özelliklerini, beslenme, sağlık ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarını bilir.
4 - Erken çocukluk döneminde farklı gelişim özelliklerini bilir ve çocukların gelişimlerini destekleyecek uygulamalar yapabilir.
5 - Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların eğitimini destekleyecek fen, matematik gibi farklı, temel bilim alanlarını bilir.
6 - Okul öncesi eğitim alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için gerekli istatistik, ölçme, değerlendirme, teknoloji kullanımı gibi alanlarda temel beceri sahibi olur.
7 - Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapabilir.
8 - Okul öncesi eğitim çağındaki çocuk, ailesi ve öğretmenleri için gerekli rehberlik çalışmalarını, sınıf ve okul yönetim özelliklerini bilir ve uygular.
9 - Eğitimli ve gelişmiş bir birey olmak için genel kültüre sahip olur ve eğitimin farklı alanlarını tanır.
10 - Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların müzik, edebiyat, resim, spor, dans gibi farklı alanlardaki yeterliliklerini tanır ve bunları geliştirecek uygun ortamları hazırlar.
11 - Okul öncesi eğitim çerçevesinde çocuğu, aileyi ve okulu/öğretmenleri destekleyecek materyal ve eğitim programları hazırlama ve uygulama becerisine sahip olur.
12 - Okul öncesi eğitimin amaçlarına uygun olarak hazırladığı etkinlikler için gerekli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini belirleme ve uygulama, uygun materyal geliştirme becerisine sahip olur.
13 - Bağımsız davranma, eleştirel düşünme, inisiyatif kullanma, bireysel ve bir ekip içinde sorumluluk alma ve yaratıcılık becerisine sahip olur.
14 - Eğitim teknolojilerini takip etme ve bu gelişmeleri sınıf ortamında kullanabilme, okul öncesi eğitimin amaçlarına uygun eğitim ortamları hazırlama becerilerini geliştirir.
15 - Okul öncesi dönemde çocukları destekleyen aile, öğretmen, okul yöneticileri ve müfettişler gibi yetişkinlere yönelik eğitim ortamlarını tanır ve uygular.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi