English
Yetkili Girişi

Okul Öncesi Öğretmenliği
Ders İçerikleri


AİTT102 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

EC102 - Erken Çocukluk Döneminde Gelişim  (3 + 0), 3 AKTS:5
0-8 yaş çocuğunun gelişimi ve eğitimine yönelik yaklaşımlar ve kuramcılar, 0-8 yaş çocuğuna yönelik eğitimi programları, 0-8 yaş çocuğunun gelişim alanlarına göre genel özellikleri

 

EC104 - BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM  (2 + 0), 2 AKTS:5

 

GK004 - YABANCI DİL 2  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

GK006 - TÜRK DİLİ 2  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

GKSEC1 - SEÇMELİ 1  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB002 - EĞİTİM SOSYOLOJİSİ  (2 + 0), 2 AKTS:3
Sosyolojik teoriler, sosyolojinin kuruculari,Marx ,Weber,Durkheim, sosyal tabakalasma, global tabakalasma,,aile,egitim,suc ve sapma,sehirlesme,toplum ve politika,kitle iletisimi ve toplum,sosyal degisme

 

MB003 - EĞİTİM PSİKOLOJİSİ  (2 + 0), 2 AKTS:3
Temel kavramlar, gelişim psikolojisi alanları, gelişim ilkeleri, gelişimi etkileyen faktörler, gelişim kuramları, olgunlaşma kuramı, psikanalitik kuram, psiko-sosyal kuram, bilişsel kuramları, davranışçı kuramlar, sosyal öğrenme kuramları, gelişime ilişkin yaklaşımlar, öğrenme temel kavramlar, öğrenme kuramları, öğrenmeyi etkileyen faktörler, olgunlaşma, türe özgü hazırlanma, yaş, zeka, güdü-güdülenme, hazırbulunuşluluk, zamanlama, transfer, ket vurma dikkat, biyolojikfizyolojik durum, yaşantı, sosyo-kültürel çevre

 

AESEC - Seçmeli 5  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

EC401 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1  (2 + 6), 5 AKTS:12
Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak, günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak yer almaktadır.

 

EC403 - Okula uyum ve erken okuryazarlık eğitimi  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

MB014 - OKULLARDA REHBERLİK  (2 + 0), 2 AKTS:3
Rehberlik ve psikolojik danışmanın ilkeleri Okullarda rehberliği gerekli kılan etkenler Mesleki rehberlik Eğitsel rehberlik Dünyada ve Türkiye de Rehberlik ve psikolojik danışmanın tarihsel gelişimi Rehberlikte örgüt ve personel Okul öncesi eğitimde rehberlik uygulamaları

 

MB028 - Karakter ve Değer Eğitimi  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MBSEC - Seçmeli 5  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

AESEC1 - Seçmeli1  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

EC201 - Erken Çocuklukta Fen Eğitimi   (3 + 0), 3 AKTS:6

 

EC203 - Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

EC205 - Okul öncesi eğitim programları  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

MB007 - TÜRK EĞİTİM TARİHİ  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB008 - EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MBSEC1 - MB SEÇMELİ 1  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

AESEC2 - Seçmeli 2  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

EC202 - Topluma Hizmet Uygulamaları  (1 + 2), 2 AKTS:3

 

EC204 - Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

EC206 - Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi  (3 + 0), 3 AKTS:3

 

EC208 - Erken Çocukluk Eğitiminde Drama  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

GKSEC - Seçmeli 2  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB005 - ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB006 - ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ  (2 + 0), 2 AKTS:3
Genel öğretimle ilgili temel kavramlar, planlı eğitimin niteliği, planlı öğretimin ilkeleri, eğitim programının öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, öğretim hizmetinin niteliğini artırıcı öğretim strateji ve yöntemleri, ölçme ve değerlendirme teknikleri

 

MBSEC2 - MB SEÇMELİ 2  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

AESEC3 - SEÇMELİ 3  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

EC301 - ERKEN ÇOCUKLUKTA SANAT EĞİTİMİ  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

EC303 - ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME  (3 + 0), 3 AKTS:4
Çocukları tanımanın amacı ve önemi, çocukları tanıma sürecinde göz önünde bulundurulması gerekli temel ilkeler, çocukları tanıma ve değerlendirme ile ilgili süreçler, çocukları tanıma ve değerlendirme teknikleri ve yöntemleri

 

EC305 - ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

GKSEC3 - GK SEÇMELİ 3  ( + ),  AKTS:3

 

MB011 - EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB012 - TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:3
Bu ders, eğitim sistemini ve okulun örgüt özelliklerini farklı boyutlarıyla tanıtmaya yoğunlaşmıştır.

 

MBSEC3 - MB SEÇMELİ 3  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

AESEC4 - SEÇMELİ 4  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

EC302 - ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇEVRE EĞİTİMİ  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

EC304 - ÇOCUK RUH SAĞLIĞI  (3 + 0), 3 AKTS:5
1. Ruh sağlığı ile ilgili temel kavramlar ve ruh sağlığının önemine ilişkin bilgi ve bilince sahiptir. 2. Çocuk ruh sağlığını etkileyen etmenleri özetler. 3. Çocuklarda gelişim dönemlerine özgü sorunları tartışır. 4. Çocuklarda uyum ve davranış problemlerine neden olan etmenlere örnekler verir. 5. Uyum ve davranış problemlerine yönelik çözüm öneriler 6. Çocuk ve ergenlerde ruhsal bozukluk belirtilerini tanımlar. 7. Çocuk ve ergenlerde ruhsal bozukluk belirtilerini değerlendirir. 8. Çocuk ruh sağlığı yönünden koruyucu etkenleri sıralar. 9. Problem durumunda aile ile işbirliği yapar 10. Çocuk ve ergenlerde görülen ruhsal bozuklukların gelişime yansımalarını açıklar.

 

EC306 - ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇOCUK EDEBİYATI  (2 + 0), 2 AKTS:3
Bu dersin içeriği değişik çocuk kitapları türlerinin örneğin masal, fantastik çocuk kitapları gibi tanınmasıdır

 

GKSEC4 - GK SEÇMELİ 4  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB009 - SINIF YÖNETİMİ   (2 + 0), 2 AKTS:3
Bu ders, etkili bir sınıf ortamı ve yönetimi için gerekli olan yeterlilikler üzerine yoğunlaşmıştır.

 

MB010 - EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK  ( + ),  AKTS:3

 

MBSEC4 - MB SEÇMELİ 4  ( + ),  AKTS:4

 

AESEC6 - Seçmeli 6  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

EC402 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II  (2 + 6), 5 AKTS:15
Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak, günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak yer almaktadır.

 

EC404 - Özel Eğitim ve Kaynaştırma  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

EC406 - Erken Çocukluk Eğitim Politikaları  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

MBSEC6 - Seçmeli 6  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

EC101 - Erken Çocukluk Eğitimine Giriş  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

EC103 - ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

ECE108 - BEBEKLİK DÖNEMİNDE EĞİTİM  ( + ),  AKTS:0

 

GK001 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

GK003 - YABANCI DİL 1  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

GK005 - TÜRK DİLİ I  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

GK007 - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ  (3 + 0), 3 AKTS:5

 

INT101 - ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ  (0 + 1), 0 AKTS:0
Üniversitenin ilk haftasında öğrencilere verilecek olan program tablosunda, etkinlikler ve puanları yer almaktadır. Öğrenciler bir hafta boyunca bu etkinliklere katılarak puan toplayacaktır. Puanlara karşılık gelen harf notlarına bakılarak değerlendirme yapılacaktır.

 

MB001 - EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

MB004 - EĞİTİM FELSEFESİ  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi