English
Yetkili Girişi

Okul Öncesi Öğretmenliği
Ders İçerikleri


İÇM415 - İnsan Mekan İlişkisi  (2 + 0), 2 AKTS:5
İnsan: insan boyutları, antropometrik boyutlar, duyusal boyutlar, algısal ve zihinsel boyutlar. Antropometri: vücüt ölçüleri , statik antropometrik boyutlar, dinamik antropometrik boyutlar. Ergonomi : İç mekanda işlev ve donanıma bağlı en verimli kullanım şekilleri. İnsan-Çevre İlişkileri: iç uzaklık , kişisel uzaklık, kişilerarası uzaklık, dolaşım alanı uzaklığı fiziki çevrenin gerekli işlevler doğrultusunda, insana göre, düzenlenmesi veya inşa edilmesidir. Mekan: tanımı, kavramı, tarihi, oluşumunu etkileyen koşullar. Mekan türleri: mimari mekan, doğal mekan, kentsel mekan, mekan çeşitleri; iç mekan dış mekan, kapalılıklarına göre mekanlar; kapalı, açık, yarı kapalı mekanlar , kullanımlarına göre mekanlar. Mekan düzenleme ilkeleri ve organisazyonu; oranlama, sıralama, ritm. Mekan tanımlayan bileşenler; yatay ve düşey elemanlar. Mekan sınır öğeleri; duvar, renk, merdiven, . . Mekan örgütlemesi: Farklı işlevdeki mekandaki mobilya ile örgütleme ilkeleriMekan ve Algı; mekanın oluşumunu, kullanımını, değişimini ve dönüşümünü ve algısını etkileyen faktörlerMekan ve renk ; renk psikoloji, mekanda renk kullanımıMekan ve doku; mekanda farklı malzeme dokuları, kullanımları ve algılaması

 

OÖÖ115 - SOSYAL PSİKOLOJİ  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

AİTT101 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

ING101 - YABANCI DİL 1  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

OÖÖ101 - EĞİTİME GİRİŞ  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

OÖÖ103 - EĞİTİM FELSEFESİ  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

OÖÖ105 - ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ  (3 + 0), 3 AKTS:0

 

OÖÖ107 - ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM  (2 + 0), 2 AKTS:0

 

OÖÖ111 - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ  (3 + 0), 3 AKTS:0

 

TUR101 - Türk Dili I  (3 + 0), 3 AKTS:0

 

AİTT102 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  (2 + 0), 2 AKTS:4

 

ING102 - Yabancı Dil II  (3 + 0), 3 AKTS:4
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

 

OÖÖ102 - ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM  (3 + ), 3 AKTS:5

 

OÖÖ104 - EĞİTİM PSİKOLOJİSİ  (3 + 0), 3 AKTS:4
Temel kavramlar, gelişim psikolojisi alanları, gelişim ilkeleri, gelişimi etkileyen faktörler, gelişim kuramları, olgunlaşma kuramı, psikanalitik kuram, psiko-sosyal kuram, bilişsel kuramları, davranışçı kuramlar, sosyal öğrenme kuramları, gelişime ilişkin yaklaşımlar, öğrenme temel kavramlar, öğrenme kuramları, öğrenmeyi etkileyen faktörler, olgunlaşma, türe özgü hazırlanma, yaş, zeka, güdü-güdülenme, hazırbulunuşluluk, zamanlama, transfer, ket vurma dikkat, biyolojikfizyolojik durum, yaşantı, sosyo-kültürel çevre

 

OÖÖ106 - EĞİTİM FELSEFESİ  (2 + 0), 2 AKTS:3
Felsefenin günlük yaşamla ilişkisi Eğitim ve felsefe ilişkisi Eğitim felsefesinde yaklaşımlar Eğitim sorunları Çocukluk ve felsefe ilişkisi Türk Eğitim Sisteminin felsefi temeller

 

OÖÖ108 - TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  (1 + 2), 2 AKTS:4
Bilgi iletişim teknolojisi, bilgisayarı kullanmak ve dosyaları yönetmek, kelime işlemci, sunum, elektronik tablolama, multimedya

 

OÖÖ116 - ÇOCUK HUKUKU  (2 + 0), 2 AKTS:2
Çocuk Haklarının temel ilkeleri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanınan temel haklar, çocuk istismarı ve istismar mağduru çocuğa yaklaşım, ihmal ve istismar mağduru çocuğu yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuk adalet sistemi ve özellikleri

 

TUR102 - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II  (2 + 0), 2 AKTS:2
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

 

KÜL005 - METİN YAZARLIĞI  (2 + 0), 2 AKTS:2
Metin yazarlığının tanımı ve metin yazarken uyulması gereken kurallar, dilin gücü ve kelimelerin doğru yazılmasının önemi, halkla ilişkilerde metin yazarlığının temel kuralları, basına gönderilen bülten, davet mektubu ve özel haber metinlerinin yazılması

 

OÖÖ315 - ÇOCUK VE MEDYA  (2 + 0), 2 AKTS:2
Çocuk ve digital medya ürünleri (çizgi filimler, reklamlar, bilgisayar oyunları, internet siteleri vb.) arasındaki ilişkileri inceleyen medya kuramları; medya ve şiddet; medya ve zorbalık; medya ve çocuk hakları; çocuğun gelişiminde medyanın etkisi; medya ve çocukluk obezitesi; dijital medyaya erişim ve kullanımda aile ve okulun rolü.

 

OÖÖ317 - MESLEK ETİĞİ  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

OÖÖ116 - ÇOCUK HUKUKU  (2 + 0), 2 AKTS:2
Çocuk Haklarının temel ilkeleri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanınan temel haklar, çocuk istismarı ve istismar mağduru çocuğa yaklaşım, ihmal ve istismar mağduru çocuğu yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuk adalet sistemi ve özellikleri

 

OÖÖ118 - TOPLUM SAĞLIĞI VE İLKYARDIM  ( + ),  AKTS:2
Sağlık ve temel sağlık hizmetleri kavramı, halk sağlığı branşının temel felsefesi, kapsamı ve ilkeleri, sağlıklı beslenme ve spor, beslenme durumunun iyileştirilmesi, üreme sağlığı/aile planlaması, kadın sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, çocuk sağlığı, yaşlı sağlığı, kronik hastalıklar, ruh sağlığı ve sosyal sağlık.

 

OÖÖ120 - TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI  (2 + 0), 2 AKTS:4
Teknoloji, teknolojik araç, teknoloji tarihi, çoklu ortam ögeleri, internette depolama, veritabanı, akıllı telefon/tabllet uygulamaları

 

OÖÖ201 - Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I   (3 + 0), 3 AKTS:4
0-8 yaş çocuğunun gelişimi ve eğitimine yönelik yaklaşımlar ve kuramcılar, 0-8 yaş çocuğuna yönelik eğitimi programları, 0-8 yaş çocuğunun gelişim alanlarına göre genel özellikleri

 

OÖÖ203 - Okul Öncesinde Fen Eğitimi   ( + ),  AKTS:0

 

OÖÖ205 - Okul Öncesinde Müzik Eğitimi   (1 + 2), 2 AKTS:4
Müziğin temel bileşenleri, Temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, Şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye?de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; Geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, Çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, Eğitimde müziğin rolü, Yaratıcılığı geliştirmede müziksel işit

 

OÖÖ207 - Okul Öncesinde Görsel Sanatlar Eğitimi   (1 + 2), 2 AKTS:4
Sanat alanında bilgi ve deneyimlerin kuramsal ve uygulamalı yönü, Sanat tarihi ve sanat felsefesinde eleştirel düşünme ve değerlendirme, Sanatın eğitsel işlevleri ve sanat eğitiminin gerekliliği, Sanat eserlerinin sergilendiği ortamlar hakkında bilgi ve yaşantılar edinme (müze ve galeri eğitimi), Görsel sanatların tarihsel gelişimi ve sanatçılar, Erken çocukluk eğitiminde yapılan iki ve üç boyutlu görsel sanatlar uygulamaları

 

OÖÖ209 - Eğitim sosyolojisi   (2 + 0), 2 AKTS:3
1. Ortaçağ toplumlarının;eğitiminin yapısı ve bu yapıda o dönemin felsefesinin etkisini açıklamak. 2. Modern çağlarda ve günümüzde toplum ve tüm toplumsal kurumların gelişim sürecinde etkili olan felsefelerin etkisini değerlendirmek. 3. Modernizm ve postmodernizm felsefeleri ışığında toplum ve eğitim olgularındaki değişimi ve bunun toplumsal olaylara olan etkisini değerlendirmek 4. İnsan haklarının tarihi gelişiminin toplumlar üzerindeki etkisini yorumlamak, tartışmak

 

OÖÖ211 - OKUL DENEYİMİ   (1 + 4), 3 AKTS:5
1. Planlı gözlemler yapar, 2. Gözlemleri yazılı olarak ifade etme becerisi kazanır 3. Öğretmene sınıf içi ve dışı çalışmalarda/etkinliklerde destek olur

 

OÖÖ213 - Öğretim İlke Ve Yöntemleri   (3 + 0), 2 AKTS:4
Genel öğretimle ilgili temel kavramlar, planlı eğitimin niteliği, planlı öğretimin ilkeleri, eğitim programının öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, öğretim hizmetinin niteliğini artırıcı öğretim strateji ve yöntemleri, ölçme ve değerlendirme teknikleri

 

Oöö217 - ÇEVRE EĞİTİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  (2 + 0), 2 AKTS:2
1. Farklı ülkelerde çevre eğitimini öğrenir 2. Okul öncesinde çevre eğitiminin önemini kavrar 3. Sürdürülebilirliğin önemini kavrar 4. Çevreyle ilgili teorileri öğrenir 5. Çevrenin önemini bilir

 

OÖÖ202 - Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II   (3 + 0), 3 AKTS:4
Doğum öncesi gelişim, fiziksel gelişim ile ilgili temel kavramlar, erken çocukluk döneminde fiziksel gelişim, erken çocukluk döneminde sosyal-duygusal gelişim, erken çocukluk döneminde sosyal gelişim ve arkadaşlık ilişkileri, erken çocukluk döneminde benlik saygısının gelişimi, ahlak gelişimi kuramları ı, ahlak gelişimi kuramları ıı, erken çocukluk döneminde değerler eğitimi, erken çocukluk döneminde cinsel gelişim, erken çocukluk döneminde din ve ahlak gelişimi, kişilik gelişimi, kişilik gelişimi ile ilgili teoriler

 

OÖÖ204 - ÇOCUK EDEBİYATI  (2 + 2), 3 AKTS:4
Bu dersin içeriği değişik çocuk kitapları türlerinin örneğin masal, fantastik çocuk kitapları gibi tanınmasıdır

 

OÖÖ206 - OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ   (2 + 2), 3 AKTS:4
Matematikle ilgili temel kavramları açıklayabilir. 2. Erken çocukluk yıllarında bilim ve matematik etkinliklerini uygulamaya ilişkin eğitim ortamı düzenleyebilir. 3. Erken çocukluk matematik eğitiminde öğretmenin rolünü açıklayabilir. 4. Çocukların farklı ihtiyaçları ve yeteneklerini dikkate alan matematik etkinlikleri planlayabilir. 5. Erken çocukluk yıllarında matematiğin önemini ve gelişimini açıklayabilir. 6. Erken çocukluk matematiği standartlarını ve ilkelerini açıklayabilir. 7. Erken çocukluk yıllarında matematik etkinliklerini, hedeflerini ve yararlarını açıklayabilir. 8. Matematiksel kavramlar için gelişim aşamalarına uygun etkinlikler planlayabilir.

 

OÖÖ208 - OKUL ÖNCESİNDE OYUN  (2 + 2), 3 AKTS:5
Oyunun tanımı ve özellikleri, Eğitimcilerin oyuna ilişkin görüşleri, Oyun kuramları, Çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları, Oyun ve yaratıcılık, Oyunun çocukların bilişsel dil gelişimine etkisi, Açık hava oyunlarının beden ve hareket gelişimine etkisi, Oyun etkinliklerini planlama ve materyal seçimi, Gelişim ve eğitim alanlarına uygun oyun köşeleri, Gözlem yoluyla oyunları izleme ve değerlendirme, Kayıt tutma ve rapor hazırlama, Farklı gelişen çocuklarda oyun yoluyla eğitim, Türk kültüründe oyun ve oyuncak

 

OÖÖ210 - Türk Eğitim Tarihi   (2 + 0), 2 AKTS:3
Türk Eğitim Tarihi nin dönemleri, amaç ve kapsamı. İslamiyet ten önceki dönemde eğitimin genel özellikleri Türk İslam Devletleri nde eğitim ve dönemin ünlü düşünürleri Kuruluştan 18. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti eğitim kurumlarının genel özellikleri İlk yenilileşme hareketleri ve Tanzimat döneminde eğitimin genel özellikleri

 

OÖÖ212 - ÇOCUK RUH SAĞLIĞI  (2 + 0), 2 AKTS:3
1. Ruh sağlığı ile ilgili temel kavramlar ve ruh sağlığının önemine ilişkin bilgi ve bilince sahiptir. 2. Çocuk ruh sağlığını etkileyen etmenleri özetler. 3. Çocuklarda gelişim dönemlerine özgü sorunları tartışır. 4. Çocuklarda uyum ve davranış problemlerine neden olan etmenlere örnekler verir. 5. Uyum ve davranış problemlerine yönelik çözüm öneriler 6. Çocuk ve ergenlerde ruhsal bozukluk belirtilerini tanımlar. 7. Çocuk ve ergenlerde ruhsal bozukluk belirtilerini değerlendirir. 8. Çocuk ruh sağlığı yönünden koruyucu etkenleri sıralar. 9. Problem durumunda aile ile işbirliği yapar 10. Çocuk ve ergenlerde görülen ruhsal bozuklukların gelişime yansımalarını açıklar.

 

OÖÖ214 - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ  (2 + 2), 3 AKTS:5
Okul öncesi eğitim programının tanıtımı, Okul öncesi eğitim programının ilkeleri amaç ve kazanımlar, Amaç ve kazanımlar doğrultusunda etkinlik oluşturma, Yıllık plan hazırlama, Günlük plan hazırlama, Farklı yaş gruplarına göre yıllık ve günlük planlar hazırlama, Okul Öncesi eğitimde soru cevap, örnek olay, problem çözme, beyin fırtınası,tartışma, araştırma, oyun, drama yöntemlerini tanıma ve özelliklerini kavrama, Ders Çalışma, Arasınav, Okul Öncesi eğitimde gezi, deney, gösteri, benzetişim yöntemlerini tanıma ve özelliklerini kavrama, Etkinlikleri uygulama ve tartışma, Öğretim yöntemlerinin uygulanabileceği etkinlikler oluşturma, Ders Çalışma, Final

 

OÖÖ215 - mesleki yabancı dil  (2 + 0), 2 AKTS:2
1. Mesleki Yabancı Dil Bilgisini Kullanmak 2. Mesleki Kavram ve Tanımları Kullanmak

 

Oöö219 - DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİMİ (SEÇMELİ)  (3 + 0), 3 AKTS:2
Düşünce nedir? Zeka-akıl-düşünce ilişkisi Zıtlıklar, benzerlik ve eşitlik Eleştirel düşünce Yaratıcı düşünce Çatışma ve sorun çözme Akıl kuramı Düşünmek ve bilmek Feurstein bilişsel gelişim eğitim programı Çocuklarda felsefe eğitimi Üstün düşünme yeteneği olan çocukların gelişimi ve eğitimi Düşünce gelişimini öngören eğitim ve öğretim programı Dilsel, matematiksel ve fen etkinlikleri Düşünme eğitimi erken çocukluk eğitimi programlarına nasıl uygulanır

 

RPDOö001 - BİLİMİN DOĞASI  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

OÖÖ216 - RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR   (2 + 0), 2 AKTS:2
1. Risk Gurubundaki Çocukları Tanıma (sokak çocukları suça itilen çocuklar, çalışan çocuklar, ihmal ve istismara maruz kalan çocuklar, korunmaya muhtaç çocuklar, sosyal dezavantajlı çocuklar), 2. Risk Nedenlerini Tartışma (eğitim olanaklarından 3. yararlanamama, ailesel ve ekonomik sağlıkla ilgili nedenler vb.) 4. Dünyada ve Türkiye’deki risk altındaki çocukların durumu ve bu 5. çocuklara yönelik koruma ve önleme çalışmaları. 6. Risk altındaki çocukların yaşadığı merkezlere ziyaretler.

 

OÖÖ220 - OKUL ÖNCESİNDE HAREKET GELİŞİMİ   (2 + 0), 2 AKTS:2
Erken çocukluk dönemi motor gelişim özellikleri, temel hareket becerileri, motor beceri öğrenimi, materyal geliştirme, hareket eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, hareket etkinlikleri planlama ve uygulama, temel hareket becerileri ölçme ve değerlendirme.

 

OÖÖ301 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA  (1 + 2), 2 AKTS:4

 

OÖÖ303 - BEBEKLİK DÖNEMİNDE EĞİTİM  (2 + 2), 3 AKTS:5
Bebeklik (0- 2 yaş) döneminde gelişim, yeni doğanın betimlenmesi, refleksleri, normatif ve sırasal ölçekler, yenidoğan bebeklerde algı ile ilgili temel kavramlar, duyu hareket zekası, bağlanma süreci, kavram, sosyal duygusal, psikomotor ve dil gelişimi, gelişim alanlarına yönelik eğitim metotları.

 

OÖÖ305 - İSTATİSTİK I   (2 + 0), 3 AKTS:3
Değişken kavramı, ölçekler, verilerin düzenlenmesi ve grafikle gösterimi, merkezi eğilim ölçüleri, dağlım ölçüleri, standart puanlar, normal olasılık, dağılım eğrisi altında kalan alan hesabı, hipotez testi, farklı korelasyon kestirimleri, basit doğrusal regresyon analizi

 

OÖÖ307 - ETKİLİ İLETİŞİM   (2 + 0), 2 AKTS:3
İnsanlar arasında sosyal ilişki türleri, Sembolik iletişim, Beden dili, Etkili dinleme, iletişimde geri bildirimin önemi, İletişim engelleri, Olumlu iletişim, Empati, Ders Çalışma Haftası, Ara Sınav, Çocukta iletişim gelişimi, Duygular ve iletişimdeki rolü, Kişiler arası iletişimde çatışma ve önlenmesi, Çocuklar arasında iletişim, Öğretmen-çocuk iletişimi, Öğretmen-veli iletişimi, öğretmen-öğretmen iletişimi, Öğretmen-yönetici iletişimi. Aile içi iletişim, TV ve iletişim, genel değerlendirme, Ders Çalışma Haftası, Final Sınavı

 

OÖÖ309 - SINIF YÖNETİMİ   (2 + 0), 2 AKTS:4
Bu ders, etkili bir sınıf ortamı ve yönetimi için gerekli olan yeterlilikler üzerine yoğunlaşmıştır.

 

OÖÖ311 - ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI  (2 + 2), 3 AKTS:4

 

OÖÖ313 - Özel Eğitim   (3 + 0), 3 AKTS:5
Gelişimsel gerilik kavramı ve gelişimsel geriliği olan çocuklar, erken çocuklukta özel eğitimin tanımı, önemi, kuramsal yaklaşımları, tarihsel gelişimi, yasalarda erken çocuklukta özel eğitim, erken çocuklukta özel eğitimde rol oynayan uzmanlar ve destek personel, erken çocuklukta özel eğitime aile katılımı, erken çocukluk döneminde tarama, tanılama, programlama amaçlı değerlendirme, standart ve alternatif değerlendirme yaklaşımları ve araçları, erken çocukluk döneminde programa dayalı değerlendirme, standart ve alternatif yaklaşımlar. Bireyselleştirilmiş aile hizmet planı-BAHP, geçiş süreci, eğitim sunma modelleri ve öğretim yaklaşımları, küçük adımlar erken eğitim programı.

 

OÖÖ302 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM  (2 + 2), 3 AKTS:5

 

OÖÖ304 - OKUL ÖNCESİNDE KAYNAŞTIRMA  (1 + 2), 2 AKTS:4
Dünyada özürlülerin eğitimiyle ilgili yasal düzenlemeler, Türkiye’de özürlülerin eğitimiyle ilgili yasal düzenlemeler, Kaynaştırmanın tarihçesi, Kaynaştırma uygulamasının yasal dayanakları

 

OÖÖ306 - AİLE EĞİTİMİ  (3 + 0), 3 AKTS:3

 

OÖÖ308 - ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME  (2 + 0), 2 AKTS:3
Çocukları tanımanın amacı ve önemi, çocukları tanıma sürecinde göz önünde bulundurulması gerekli temel ilkeler, çocukları tanıma ve değerlendirme ile ilgili süreçler, çocukları tanıma ve değerlendirme teknikleri ve yöntemleri

 

OÖÖ310 - BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ   (2 + 0), 2 AKTS:3
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

 

OÖÖ312 - TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI   (1 + 2), 2 AKTS:4
Toplumla bütünleşme ve toplumsal liderlik işlevini yerine getirme gibi görev ve sorumlulukları içine almaktadır.

 

OÖÖ314 - ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  (3 + 0), 3 AKTS:4

 

OÖÖ316 - DUYU EĞİTİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:2
Görme, dokunma, işitme, tatma, koklama duyularını geliştirme ve bunlara uygun etkinlikler hazırlama

 

OÖÖ318 - ÇOCUK VE YARATICILIK  (2 + 0), 2 AKTS:2
Yaratıcılığın tanımı ve özellikleri, yaratıcılık ile ilgili kuramlar, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığın gelişimini etkileyen faktörler, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri, çocuklarda estetik algısının gelişimi,çocukta grafik faaliyetlerinin gelişimi, çocuk resminin gelişim aşamaları ve özellikleri, çocuk resmine anne-baba ve eğitimci yaklaşımları, çocuk resimlerini değerlendirme, sanat etkinliklerinde kullanılan malzemeler, yaratıcı materyal geliştirme, sanat etkinliklerinin amaçları, eğitsel amaçlara uygun sanat etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme

 

OÖÖ318 - ÇOCUK VE YARATICILIK  (2 + 0), 2 AKTS:2
Yaratıcılığın tanımı ve özellikleri, yaratıcılık ile ilgili kuramlar, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığın gelişimini etkileyen faktörler, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri, çocuklarda estetik algısının gelişimi,çocukta grafik faaliyetlerinin gelişimi, çocuk resminin gelişim aşamaları ve özellikleri, çocuk resmine anne-baba ve eğitimci yaklaşımları, çocuk resimlerini değerlendirme, sanat etkinliklerinde kullanılan malzemeler, yaratıcı materyal geliştirme, sanat etkinliklerinin amaçları, eğitsel amaçlara uygun sanat etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme

 

OÖÖ320 - AİLE EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI  (2 + 0), 2 AKTS:2
Aile eğitimi, Aile eğitim programı hazırlama süreci, Aile eğitimi etkinlik dosyası, Aile ve çocuk hakkında bilgi edinme

 

OÖÖ322 - ÇOCUK HAKLARI VE EĞİTİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:2
Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları Aile ve çocuk refahı Çocuk ihmali Çocuk istismarı Çocuk ihmal ve istismarına yönelik koruyucu önlemler Korunmaya muhtaç çocukların hakları ve korunması Özel gereksinimli çocukların hakları ve korunması Çocuk hakları ve korunması konusunda işbirliği planlama Çocuk haklarını korumaya yönelik proje oluşturma

 

OÖÖ324 - DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:2
Down sendrom nedir,down sendromlu çocukların eğitimi, DEHB, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, sınıf içindeki uyum süreçleri

 

OÖÖ326 - ÇOCUKTA RESİM GELİŞİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:2
Sanatta gelişim kuramları, anaokullarında, ilköğretimde, orttöğretimde ve yükseköğretimde sanat eğitimi, sanatta yaratıcılık, resim yoluyla bellek eğitimi, özel eğitimde sanat, sanatın tarihsel anlayış evreleri.

 

OÖÖ401 - OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK  (2 + 2), 3 AKTS:5

 

OÖÖ403 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAŞTIRMA I   (1 + 2), 2 AKTS:5
Belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışması ve tartışma, belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışmasının raporlaştırılması, belirlenen araştırma konusu ile ilgili araştırmanın planlanması, planlanan araştırma ile ilgili uygulama, toplanan verilerin analiz süreci, analiz edilen verileri raporlaştırma, araştırmanın sunumu.

 

OÖÖ405 - REHBERLİK  (3 + 0), 3 AKTS:4
Rehberlik ve psikolojik danışmanın ilkeleri Okullarda rehberliği gerekli kılan etkenler Mesleki rehberlik Eğitsel rehberlik Dünyada ve Türkiye de Rehberlik ve psikolojik danışmanın tarihsel gelişimi Rehberlikte örgüt ve personel Okul öncesi eğitimde rehberlik uygulamaları

 

OÖÖ407 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI  (2 + 6), 5 AKTS:12
Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak, günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak yer almaktadır.

 

OÖÖ409 - MÜZE VE ÇOCUK  (2 + 0), 2 AKTS:2
Müzeciliğin tarihi, çeşitleri, amaçları, gerekliliği, müze ve eğitim, eğitim amaçlı müze ziyareti, ilköğretim/ortaöğretim öğrencileri için müze rehberi hazırlama ve uygulama, müze ziyareti için ön hazırlık, plan ve kurallar, müzenin tanımı, sergileme, müzedeki eserlerin tarihsel, estetik ve eleştirel incelenmesi, müzedeki eser ve kalıntılardan yararlanarak yapılan uygulama çalışmaları.

 

OÖÖ402 - OKULA UYUM VE İLKOKUL PROGRAMI  (2 + 0), 2 AKTS:4
Okula uyum programını özümseme, uygulama ve sürdürme

 

OÖÖ404 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAŞTIRMA II  (1 + 2), 2 AKTS:6
Belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışması ve tartışma, belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışmasının raporlaştırılması, belirlenen araştırma konusu ile ilgili araştırmanın planlanması, planlanan araştırma ile ilgili uygulama, toplanan verilerin analiz süreci, analiz edilen verileri raporlaştırma, araştırmanın sunumu.

 

OÖÖ406 - TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:4
Bu ders, eğitim sistemini ve okulun örgüt özelliklerini farklı boyutlarıyla tanıtmaya yoğunlaşmıştır.

 

OÖÖ408 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II  (2 + 6), 5 AKTS:12
Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak, günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak yer almaktadır.

 

OÖÖ410 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KALİTE STANDARTLARI  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

OÖÖ411 - OTİZMLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:2
Otizm Nedir? Otizmin Tarihçesi, Otistik Çocukların Özellikleri, Otistik Çocukların Dil Ve İletişim Özellikleri, Otistik Çocuklarda Davranış Değiştirme, Uygulama Örnekleri, Taklit Becerilerinin Kazandırılması, Oyun Becerilerinin Kazandırılması, Sosyal Becerilerin Kazandırılması, Zihin Kuramı, Düşünme Becerilerinin Kazandırılması, Uygulama Örnekleri.

 

OÖÖ413 - DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI  (2 + 0), 2 AKTS:2
Dil ve konuşma nedir? Dil, konuşma ve düşüncenin açıklanıp yorumlanması. Dilin bileşenleri ve dil gelişimi ile ilgili görüşlerin bildirilmesi. Dil ve düşünce üzerine Piaget , Vygotsky, Chomsky, Bruner in oluşturduğu teoriler. Dil ediniminde davranışçı yaklaşımın etkileri. Pragmatik yaklaşım ve Sosyal etkileşim kuramı. Okul öncesi eğitimde dil gelişiminin seyri. Alıcı ve verici dil becerilerinin açıklaması. Dil ve konuşma gelişimini etkileyen fiziksel, çevresel ve sosyal faktörler.

 

OÖÖ415 - FARKLI ÜLKELERDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

OÖÖ417 - ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

OÖÖ419 - CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

OÖÖ412 - SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

OÖÖ414 - ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

OÖÖ416 - GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

OÖÖ418 - ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

OÖÖ420 - OKUL ÖNCESİNDE YARATICILIK UYGULAMALARI  (2 + 0), 2 AKTS:2

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi