English
Yetkili Girişi

Okul Öncesi Öğretmenliği
Önceki Öğrenimin Kabulü
HKU ye başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenir. Yatay geçiş veya ikinci üniversite kayıt hakkını kazanan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kaydını yaptırırlar. Ders kaydını yaptıran öğrenci, muafiyet talebinde bulunabilir. Değerlendirme sonucunda öğrenci daha önceden aldığı derslerden muaf olabilir. Bu

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi