English
Yetkili Girişi

Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınav Değerlendirme ve Notlandırma
Üniversitemizde öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi yaptıkları çalışmalar (ödev, proje, sunumlar, saha çalışmaları, laboratuarlar gibi), ara sınav ve final sınavı şeklinde yapılır. Dönem başında öğretim elemanları değerlendirme sistemlerini ve bunlara ilişkin oranları öğrencilere açıklarlar. Ara sınav ve final sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır ve sınav programları 15 gün öncesinde öğrencilere ilan edilir. Ham başarı notunun elde edilmesinde dönem içi notu ve yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları 100 tam puan

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi