English
Yetkili Girişi

Özel Eğitim Öğretmenliği
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :Dr. Öğr. Üyesi H.Nilay KAYHAN
Özel Eğitim Öğretmenliği Programı teorik ve uygulamalı dersleri içeren dört yıllık bir lisans programıdır. Programın temel amacı, zihin engelli çocukların ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamak üzere çocuklar, aileler, öğretmenler ve yöneticiler ile çalışacak özel eğitimciler yetiştirmektir. Bölüm özel eğitimin çeşitli alanlarıyla ilgili eğitimsel araştırmalar ve projeler yürütmenin yanı sıra çocuklar, aileler ve öğretmenler için pilot programlar da geliştirmekte ve uygulamaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları
Bireysel uyarlama   (29/11/2018)

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi