English
Yetkili Girişi

Özel Eğitim Öğretmenliği (tezli)
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :DR. ÖĞR. ÜYESİ NİLAY KAYHAN
Özel Eğitim Yüksek Lisans programının eğitim dili Türkçedir. Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet kredili ders, haftada bir saatten oluşan bir adet kredisiz seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları
Uyarlamalar hk.   (29/11/2018)

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi