English
Yetkili Girişi

Özel Eğitim Öğretmenliği (tezli)
TYYÇ İlişki Tablosu


ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BECERİLER - Bilişsel, Uygulamalı BECERİLER - Bilişsel, Uygulamalı

 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
 • YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik

 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
 • Alanında bilgiyi disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek.
 • BİLGİ - Kuramsal, Olgusal BİLGİ - Kuramsal, Olgusal

 • Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
 • Farklı disiplinlerden olan uzmanlarla iş birliği sağlayabilmek.
 • Farklı disiplin uzmanlarıyla gerçekleştirilen iş birliği sonucunda karmaşık sorunlara bilimsel yol ve bulguları kullanarak olası çözümler belirleyebilmek.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek
 • Edindiği ya da geliştirdiği bilgiyi akranlarıyla ve/veya alan uzmanlarıyla paylaşabilmek.
 • YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek.
 • İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
 • Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma.
 • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
 • YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
 • Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2).
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek.
 • YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği

 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek.
 • Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi