English
Yetkili Girişi

Özel Eğitim Öğretmenliği (tezli)
Ders İçerikleri


OE - TEZ ÇALIŞMASI   ( + ),  AKTS:30

 

OE501 - Özel Gereksinimli Küçük Çocukların Özellikleri   (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE502 - Sosyal Beceri Öğretimi   (3 + 0), 3 AKTS:6
Sosyal beceriyi tanımlama; sosyal becerilerin önemi; sosyal becerilerin yararları; sosyal becerinin öğrenilmesi; sosyal beceri öğretiminin unsurları; sosyal beceri öğretiminde dikkat edilecek noktalar; sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemler I; sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemler II; sosyal beceri öğretimine hazırlık; sosyal beceri öğretimi planlama; sosyal beceri öğretimi taslağı hazırlama; sosyal beceri öğretimini uygulama

 

OE503 - Özel Eğitimde Çevresel ve Akademik Uyarlamalar  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE504 - Öğrenme Güçlüğü ve Öğretim Yöntemleri   (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE505 - Aile Eğitimi ve Rehberliği   (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE506 - Otizmde Dil Becerileri  (3 + 2), 3 AKTS:6
Temel kavramlar; dil bozukluklarına giriş, OSB çocukların özellikleri, söz-öncesi sosyal iletişim becerileri, OSB çocuklarda ortak dikkat, taklit, jestler ve oyunun gelişimi, OSB çocukların beş dil bileşenindeki (sözcük dağarcığı, sesbilgisi, biçimbirimbilgisi, sözdizimi, pragmatik) özellikleri, alıcı ve ifade edici dil becerileri, zihin kuramı, yürütücü işlevler kuramı, OSB’de söz-öncesi iletişim ve dil becerilerinin değerlendirilmesine giriş.

 

OE507 - Özel Eğitimde Niteliksel Araştırmalar  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE508 - Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE509 - Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE510 - Olumlu Davranışsal Müdahale ve Destekler  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE511 - Erken Çocukluk Özel Eğitim Uygulamaları  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE514 - Özel Eğitim Araştırmaları ve Etik  (3 + 0), 3 AKTS:6
1. Etik kavramını ve önemini 2. Etik yaklaşımları (sonuçsalcı yaklaşımlar, sonuçsalcı olmayan yaklaşımlar, erdem etiği, vb.) 3. Ödev hazırlama ve bilimsel çalışma yürütme ve raporlama etiği 4. Nuremberg ilkeleri, Helsinki deklerasyonu, Belmont Raporu 5. Nuremberg ilkeleri, Helsinki deklerasyonu, Belmont Raporu 6. Farklı ülkelerdeki ve Türkiye deki sosyal bilimciler için etik düzenlemeler 7. Farklı ülkelerdeki ve Türkiye deki sosyal bilimciler için etik düzenlemeler 8. Özel Eğitimde uygulama etiği 9. Özel Eğitim araştırmalarının etik açısından incelenmesi 10. Deneysel desenler ve etik 11. Betimsel araştırmalar ve etik 12. İlşkisel araştırmalar ve etik

 

OE515 - Tek Denekli Araştırma Yöntemleri  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE517 - Teknolojiye Dayalı Öğretim Yöntemleri  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE518 - Çocuk Psikopatolojisi, Ruhsal Değerlendirme, Tanılama ve   (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE519 - Özel Eğitimde Okuma-Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE520 - Özel Gereksinimli Çocuklarda Görsel Sanat Eğitimi  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE521 - Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim Uygul  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE523 - Eğitimde Araştırma Yöntemleri  (3 + 0), 3 AKTS:10

 

OE524 - Gelişim ve Zekâ  (3 + 0), 3 AKTS:6
Bu dersin içeriğinde; Gelişimin tanımı, gelişim alanları, ilkeleri, ilgili kavramlar, beyin gelişimi ve zekâ ilişkisi; gelişim alanları ile ilgili kuramlar ve zekâ ile bağlantıları, beyin ve zekâ gelişimini etkileyen etmenler ve zihin gelişimi kuramlarını temel alan eğitim ve öğrenme programlarının özellikleri”ne yer verilecektir.

 

OE525 - Ağır Bedensel Engeli ve Çoklu Yetersizlikleri olan Çocuk  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE527 - Özel Eğitim Araştırmaları ve Etik II  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE529 - Birlikte Öğretim Uygulamaları  (3 + 0), 3 AKTS:6
Birlikte öğretim uygulamaları dersi ile öğrencilerin, ülkemizde ve dünyada bütünleştirmeye dayalı eğitim ortamlarının oluşturulması ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaları, öğretmenlerin etkili öğretim becerileri ile özel gereksinimi olan bireyler için öğretimsel uyarlama yapabilme becerilerinin desteklenmesine yönelik modeller tanıtılacaktır. Ayrıca bu öğretim modellerinin tanıtılması, uygulama basamakları ve sonuçları hakkında yeterlilikler kazanmaları sağlanacaktır. Alan yazında Birlikte Öğretim Modeli ne (co-teaching) ait altı farklı öğretim modelinin kavramsal yapısı, uygulama süreçleri ve farklılıkları üzerinde durulacak, evrensel tasarım ilkesine göre özel gereksinimi olan bireylerin akranları ile birlikte genel eğitim ortamlarına devam etmeleri için etkili bir model olduğu hakkında ilgili alan yazın çalışmalarına yer verilecektir. Modellerin birlikte veya tek tek uygulandığı araştırmalar incelenecek, ilgili araştırmalardan yola çıkılarak birlikte öğretim uygulamalarının kaynaştırma ortamlarında görev yapan genel eğitim öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenleri arasındaki mesleki paylaşıma katkısı, her iki öğretmenin de öğretimsel uyarlama yapma ve etkili öğretim becerileri üzerindeki etkililiği tartışılacaktır.

 

OE512 - Seminer  (3 + 0), 0 AKTS:12

 

OE522 - Eğitim İstatistiği  (3 + 0), 3 AKTS:12
Verilerin düzenlenmesi, normallik, uçdeğerler, kayıp veriler, iki değişken için χ2, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H, Wilcoxon İşaretli Sıralar, Friedman’s ANOVA, korelasyon teknikleri, ilişkili / ilişkisiz t testi ve ANOVA, basit ve çoklu doğrusal regresyon analizleri

 

OE530 - TEZ ÇALIŞMASI  (0 + 0), 0 AKTS:30

 

Sosyal Seçmeli

 

OE501 - Özel Gereksinimli Küçük Çocukların Özellikleri   (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE502 - Sosyal Beceri Öğretimi   (3 + 0), 3 AKTS:6
Sosyal beceriyi tanımlama; sosyal becerilerin önemi; sosyal becerilerin yararları; sosyal becerinin öğrenilmesi; sosyal beceri öğretiminin unsurları; sosyal beceri öğretiminde dikkat edilecek noktalar; sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemler I; sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemler II; sosyal beceri öğretimine hazırlık; sosyal beceri öğretimi planlama; sosyal beceri öğretimi taslağı hazırlama; sosyal beceri öğretimini uygulama

 

OE503 - Özel Eğitimde Çevresel ve Akademik Uyarlamalar  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE504 - Öğrenme Güçlüğü ve Öğretim Yöntemleri   (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE505 - Aile Eğitimi ve Rehberliği   (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE506 - Otizmde Dil Becerileri  (3 + 2), 3 AKTS:6
Temel kavramlar; dil bozukluklarına giriş, OSB çocukların özellikleri, söz-öncesi sosyal iletişim becerileri, OSB çocuklarda ortak dikkat, taklit, jestler ve oyunun gelişimi, OSB çocukların beş dil bileşenindeki (sözcük dağarcığı, sesbilgisi, biçimbirimbilgisi, sözdizimi, pragmatik) özellikleri, alıcı ve ifade edici dil becerileri, zihin kuramı, yürütücü işlevler kuramı, OSB’de söz-öncesi iletişim ve dil becerilerinin değerlendirilmesine giriş.

 

OE507 - Özel Eğitimde Niteliksel Araştırmalar  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE508 - Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE509 - Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE510 - Olumlu Davranışsal Müdahale ve Destekler  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE511 - Erken Çocukluk Özel Eğitim Uygulamaları  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE514 - Özel Eğitim Araştırmaları ve Etik  (3 + 0), 3 AKTS:6
1. Etik kavramını ve önemini 2. Etik yaklaşımları (sonuçsalcı yaklaşımlar, sonuçsalcı olmayan yaklaşımlar, erdem etiği, vb.) 3. Ödev hazırlama ve bilimsel çalışma yürütme ve raporlama etiği 4. Nuremberg ilkeleri, Helsinki deklerasyonu, Belmont Raporu 5. Nuremberg ilkeleri, Helsinki deklerasyonu, Belmont Raporu 6. Farklı ülkelerdeki ve Türkiye deki sosyal bilimciler için etik düzenlemeler 7. Farklı ülkelerdeki ve Türkiye deki sosyal bilimciler için etik düzenlemeler 8. Özel Eğitimde uygulama etiği 9. Özel Eğitim araştırmalarının etik açısından incelenmesi 10. Deneysel desenler ve etik 11. Betimsel araştırmalar ve etik 12. İlşkisel araştırmalar ve etik

 

OE515 - Tek Denekli Araştırma Yöntemleri  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE517 - Teknolojiye Dayalı Öğretim Yöntemleri  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE518 - Çocuk Psikopatolojisi, Ruhsal Değerlendirme, Tanılama ve   (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE519 - Özel Eğitimde Okuma-Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE520 - Özel Gereksinimli Çocuklarda Görsel Sanat Eğitimi  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE521 - Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim Uygul  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE523 - Eğitimde Araştırma Yöntemleri  (3 + 0), 3 AKTS:10

 

OE524 - Gelişim ve Zekâ  (3 + 0), 3 AKTS:6
Bu dersin içeriğinde; Gelişimin tanımı, gelişim alanları, ilkeleri, ilgili kavramlar, beyin gelişimi ve zekâ ilişkisi; gelişim alanları ile ilgili kuramlar ve zekâ ile bağlantıları, beyin ve zekâ gelişimini etkileyen etmenler ve zihin gelişimi kuramlarını temel alan eğitim ve öğrenme programlarının özellikleri”ne yer verilecektir.

 

OE525 - Ağır Bedensel Engeli ve Çoklu Yetersizlikleri olan Çocuk  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE527 - Özel Eğitim Araştırmaları ve Etik II  (3 + 0), 3 AKTS:6

 

OE529 - Birlikte Öğretim Uygulamaları  (3 + 0), 3 AKTS:6
Birlikte öğretim uygulamaları dersi ile öğrencilerin, ülkemizde ve dünyada bütünleştirmeye dayalı eğitim ortamlarının oluşturulması ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaları, öğretmenlerin etkili öğretim becerileri ile özel gereksinimi olan bireyler için öğretimsel uyarlama yapabilme becerilerinin desteklenmesine yönelik modeller tanıtılacaktır. Ayrıca bu öğretim modellerinin tanıtılması, uygulama basamakları ve sonuçları hakkında yeterlilikler kazanmaları sağlanacaktır. Alan yazında Birlikte Öğretim Modeli ne (co-teaching) ait altı farklı öğretim modelinin kavramsal yapısı, uygulama süreçleri ve farklılıkları üzerinde durulacak, evrensel tasarım ilkesine göre özel gereksinimi olan bireylerin akranları ile birlikte genel eğitim ortamlarına devam etmeleri için etkili bir model olduğu hakkında ilgili alan yazın çalışmalarına yer verilecektir. Modellerin birlikte veya tek tek uygulandığı araştırmalar incelenecek, ilgili araştırmalardan yola çıkılarak birlikte öğretim uygulamalarının kaynaştırma ortamlarında görev yapan genel eğitim öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenleri arasındaki mesleki paylaşıma katkısı, her iki öğretmenin de öğretimsel uyarlama yapma ve etkili öğretim becerileri üzerindeki etkililiği tartışılacaktır.

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi