English
Yetkili Girişi

Özel Eğitim Öğretmenliği (tezli)
Kayıt Kabul Koşulları
Tezli programa kabul edilmek için adayların Özel Eğitim lisans mezunu olmaları gerekir. Psikoloji, çocuk gelişimi, sınıf öğretmenliği ve okul öncesi eğitim alanından mezun olan adayları bilimsel hazırlık programına alınarak yüksek lisans programına dahil edilebilirler. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES)’ ten eşit ağırlık puan türünden en az 55 almış olmaları gerekmektedir. Adaylar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirmede adayın mezuniyet not ortalaması, ALES puanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı sözlü veya yazılı sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme sonucunda adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi