English
Yetkili Girişi

Özel Eğitim Öğretmenliği (tezli)
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin yüksek lisans derecesi alması için; Öğrencilerin için bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun en az CC olması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet kredili ders, haftada bir saatten oluşan bir adet kredisiz seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, bir yüksek lisans programı en az 120 AKTS kredisinden oluşu

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi