English
Yetkili Girişi

Özel Eğitim Öğretmenliği (tezli)
Ders Planı - AKTS Kredileri


1 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
OE522 Eğitim İstatistiği Z (3+0)3 12
Seçmeli S 3 6
Seçmeli S 3 6
Seçmeli S 3 6
TOPLAM: 12 30

2 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
OE512 Seminer Z (3+0)0 12
Seçmeli S 3 6
Seçmeli S 3 6
Seçmeli S 3 6
TOPLAM: 9 30

3 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
OE530 TEZ ÇALIŞMASI Z (0+0)0 30
TOPLAM: 0 30

4 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
OE TEZ ÇALIŞMASI Z (+) 30
TOPLAM: 0 30

Toplam Kredi: 21

Toplam AKTS: 120

 

Serbest Seçmeli
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
OE506 Otizmde Dil Becerileri S (3+2)3 6
OE502 Sosyal Beceri Öğretimi S (3+0)3 6
OE529 Birlikte Öğretim Uygulamaları S (3+0)3 6
OE501 Özel Gereksinimli Küçük Çocukların Özellikleri S (3+0)3 6
OE503 Özel Eğitimde Çevresel ve Akademik Uyarlamalar S (3+0)3 6
OE504 Öğrenme Güçlüğü ve Öğretim Yöntemleri S (3+0)3 6
OE505 Aile Eğitimi ve Rehberliği S (3+0)3 6
OE507 Özel Eğitimde Niteliksel Araştırmalar S (3+0)3 6
OE508 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları S (3+0)3 6
OE509 Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri S (3+0)3 6
OE510 Olumlu Davranışsal Müdahale ve Destekler S (3+0)3 6
OE511 Erken Çocukluk Özel Eğitim Uygulamaları S (3+0)3 6
OE514 Özel Eğitim Araştırmaları ve Etik S (3+0)3 6
OE515 Tek Denekli Araştırma Yöntemleri S (3+0)3 6
OE517 Teknolojiye Dayalı Öğretim Yöntemleri S (3+0)3 6
OE518 Çocuk Psikopatolojisi, Ruhsal Değerlendirme, Tanılama ve S (3+0)3 6
OE519 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi S (3+0)3 6
OE520 Özel Gereksinimli Çocuklarda Görsel Sanat Eğitimi S (3+0)3 6
OE521 Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim Uygul S (3+0)3 6
OE523 Eğitimde Araştırma Yöntemleri S (3+0)3 10
OE524 Gelişim ve Zekâ S (3+0)3 6
OE525 Ağır Bedensel Engeli ve Çoklu Yetersizlikleri olan Çocuk S (3+0)3 6
OE527 Özel Eğitim Araştırmaları ve Etik II S (3+0)3 6

 


T: Teori, U: Uygulama, K: Kredi, Z:Zorunlu, S: Seçmeli

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi