English
Yetkili Girişi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Tezli)
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Ufuk AKBAŞ
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalının temel amaçları, ölçme ve değerlendirme alanı ile ilgili bilgi üretmek ve paylaşmak, alana ilişkin sorunlara çözüm önerileri getirmek, yeni ve kullanışlı bilgilerle donanmış kuşakların yetişmesine katkıda bulunmak ve bu doğrultuda nitelikli, çağdaş, yeniliklere açık uzman ve akademisyenler yetiştirmektir.

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları
2018-2019 Güz Dönemi Ders Pr   (18/11/2018)

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi