English
Yetkili Girişi

Inşaat Mühendisliği
Program Çıktıları


1 - 1. Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi vermek.
2 - 2. Proje tasarlama, yapma ve istenilen bir sonuca ulaşmak için gerekli verileri analiz etme ve yorumlama becerisini vermek.
3 - 3. Belirli ihtiyaçlara yönelik bir sistem veya süreci tasarlama becerisi vermek.
4 - 4. Disiplinler arası takım çalışması becerisi kazandırmak.
5 - 5. İnşaat Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırmak.
6 - 6. Meslekte profesyonellik ve etik (ahlaki) sorumluluklar kazandırmak.
7 - 7. Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirmek.
8 - 8. Mühendislik mesleğinin küresel ve toplumsal seviyedeki etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olmak.
9 - 9. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini ve hayat boyu öğrenme yeteneğini kazandırmak.
10 - 10. Güncel olaylar hakkında bilgi ve bu olayların mühendislik mesleği üzerine etkileri konusunda bilgi kazandırmak.
11 - 11. İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli; teknik, kabiliyet ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi kazandırmak.
12 - 12. Farklı mühendislik sistemlerini bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme yeteneği vermek.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi