English
Yetkili Girişi

Mimarlık
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :Doç. Dr. Gülden Gümüşburun Ayalp
Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı toplam 7 ders , seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Eğitim dili Türkçe dir ve tam zamanlı

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi