English
Yetkili Girişi

İş Sağlığı ve Güvenliği
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :Dr. Öğr. Üye. Hasan Selçuk SELEK
Programa tüm lisans mezunları başvurabilir. Ancak programı bitirince B sınıfı uzmanlık sınavına girebilecek olanlar; Mühendislik fakültesi mezunları, mimarlar ve teknik elemanlardır (fizik, kimya ve biyoloji mezunları). Bu husus ÇSGB tarafından yayınlanan yönetmelik hükümleri ile belirlenmiştir. Eğitim programımız, farklı bölümlerin mezunları için bir Bilimsel Hazırlık Programına gerek kalmayacak şekilde planlanmıştır. Öğrencilere kayıt yaptırdıkları ilk yarıyıl birer danışman atanır ve işlemlerini ilgili danışman ile yürütürler.

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi