English
Yetkili Girişi

Elektronik ve Bilgisayar
Program Çıktıları


1 - Bilgisayar Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
2 - İleri düzey matematik, fen ve mühendislik bilgisi kullanmak
3 - Analitik, deneysel araştırmalar yapmak ve süreçlerin tasarım ve uygulanması sırasında karmaşık durumları analiz etmek
4 - Yeni profesyonel uygulamalar ve yetileri yorumlamak için farkındalık geliştirmek
5 - Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
6 - Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
7 - Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
8 - Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
9 - Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
10 - Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
11 - Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
12 - Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
13 - Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
14 - İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
15 - Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi