English
Yetkili Girişi

Elektronik ve Bilgisayar
Kayıt Kabul Koşulları
• ALES sınavından en az (Sayısal) 70 puan almış olmak (Tezli programlar için)
• Not Çizelgesi (Transcript)
• Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret
• İkametgah Belgesi
• Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi
• Sabıka Kaydı
• 3 adet vesikalık fotoğraf
• T.C. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
• Tezli Programlar için ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES e girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi