English
Yetkili Girişi

Elektronik ve Bilgisayar
Önceki Öğrenimin Kabulü
Başka bir üniversitenin tezli yüksek lisans programını mezun olmadan bırakanlar, tezli yüksek lisans programına başvurabilirler. Programa kabul edilmeleri durumunda mezun oldukları okuldan alınan onaylı ders içeriklerini ve notlarını gösterir belge ile müracaat etmeleri durumunda, Anabilim Dalı Başkanlığınca durumları incelenir ve uygun görülen derslerden muaf sayılabilirler.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi