English
Yetkili Girişi

İşletme
Program Çıktıları


1 - Temel İşletme bilgilerinin kullanımı
2 - Bilimsel araştırma yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilme
3 - Analitik düşünme, problemi teşhis etme ve olası çözüm alternatifleri geliştirebilme
4 - Güncel bilimsel yayınları takip etme ve değerlendirebilme
5 - Ders konusuna ilişkin veriler hakkında tartışma, yordama ve yorum becerisini geliştirme
6 - Ders konusuna ilişkin veriler hakkında tartışma, yordama ve yorum becerisini geliştirme
7 - Ders konusuna ilişkin veriler hakkında tartışma, yordama ve yorum becerisini geliştirme
8 - Dersle ilgili alanın, İşletmeciliğin diğer alanlarıyla ilişkisini kurabilme, küresel ve toplumsal etkilerinin bilincinde olma
9 - Sürekli öğrenme ve gelişimi teşvik etme
10 - İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilme
11 - Doktora uzmanlık alanı çerçevesinde dersin yordama ve tartışma becerilerini geliştirmeye katkısı
12 - Dersin doktora uzmanlık alanındaki terminoloji ve yaklaşımları kazandırmaya katkısı

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi