English
Yetkili Girişi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Tezli)
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :Doç.Dr. Şakir DİNÇŞAHİN
Programımız siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek akademik standartlarda bir eğitim verir. Yenilikçi, girişimci, katılımcı ve özgürlükçü bir akademik ortam oluşturur ve yaşatır. Programda seçmeli derslere yoğun olarak yer verilerek farklı ilgi ve becerileri olan öğrencilerin akademik gelişimi için seçenekler sunulur. Derslerde klasik anlatım yöntemiyle sınırlı kalınmayarak, öğrencilerin sunumlar, tartışmalar, projeler aracığıyla etkin katılımları sağlanır. Verilen eğitim ve üretilen çalışmaların sadece akademik çevrede d

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi