English
Yetkili Girişi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Tezli)
Program Çıktıları


1 - i. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki temel metinlere hakimdir. Alanın temel kavramlarını, kuramlarını, model ve yaklaşımlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri bilir.
2 - ii. Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlamayabilir, veri analizi yapabilir ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.
3 - iii. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkilere dair haberleri ve yorumları etkin olarak anlayıp, yorumlayabilir; tartışmalara katılabilir. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
4 - iv. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bilgilerini, Hukuk, İktisat, Tarih, Sosyoloji gibi diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinler arası etkileşimi anladığını gösterebilir.
5 - v. Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir veya makale yazabilir. b
6 - vi. Proje veya takım çalışmalarında yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir; gerektiğinde inisiyatif alır.
7 - vii. Akademik ve mesleki ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.
8 - viii. Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.
9 - ix. Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.
10 - x. Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
11 - xi. Toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi