English
Yetkili Girişi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Tezli)
Kayıt Kabul Koşulları
1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur). 2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak. 3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır. 4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in P’si, lisans not ortalamasının P’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi