English
Yetkili Girişi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Tezli)
Önceki Öğrenimin Kabulü
Daha önceki yüksek lisans programında başarıyla verilmiş olan dersler, bölüm yatay geçiş ve muafiyet komisyonunun onay vermesi koşuluyla en fazla 4 ders olacak şekilde muaf tutulur.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi