English
Yetkili Girişi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Tezli)
Sınav Değerlendirme ve Notlandırma
Sınav değerlendirilmesi ve notlandırılmasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi