English
Yetkili Girişi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Tezli)
Mezuniyet Koşulları
Tezli Yüksek Lisans Programı Toplam 21 Kredi, 120 AKTS, Seminer ve Tez Çalışmasından Oluşmaktadır. Öğrencilerin aldıkları dersleri en az 2.50/4.00 ortalama ile başardıktan sonra tezlerini jüri önünde sunarak başarılı olmaları beklenmektedir.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi