English
Yetkili Girişi

Beslenme ve Diyetetik
Ders İçerikleri


İŞL211 - GENEL İŞLETME  (2 + 0), 2 AKTS:2
İşletmecilik ile ilgili temel kavramlar, ekonomik yaşam ve işletme, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, yönetimin tarihçesi, planlama, örgütleme, yöneltme, motivasyon, kontrol, karar verme ve iletişim, temel işletme fonksiyonları konularını kapsar.

 

İNG211 - İngilizce III  (2 + 2), 3 AKTS:4
Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme; belli paragraf türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma

 

BES201 - SPOR VE BESLENME  (2 + 0), 2 AKTS:2
1) Sporcuların enerji, makro besin ögeleri gereksinimleri 2) Sporcuların mikro besin ögeleri gereksinimleri 3) Antrenman / Müsabaka Öncesi, Sırası ve Sonrasında Beslenme Özellikleri 4) Sıvı tüketiminin önemi 5) Ergojenik Yardım 6) Vücut Kompozisyonu ve Ağırlık Kontrolü 7) Özel Durumlarda (Kadın, Çocuk, Vejetaryen) Beslenme Özellikleri konularını kapsar.

 

BES203 - BESLENME BİYOKİMYASI I  (3 + 0), 3 AKTS:5
Karbonhidratların, yağların, proteinlerin ve amino asitlerin tanımları ile bunların metabolizmaları, buradaki enzim ve hormonların işlevleri, nükleik asitler ile pürin ve primidin metabolizması konularını kapsar.

 

BES205 - GIDA KİMYASI VE ANALİZLERİ I  (2 + 2), 3 AKTS:5
Çözeltiler ve kolloid sistemler. Karbonhidrat, protein ve yağların yapısı, sınıflandırılması, özellikleri, kalitatif ve kantitatif testler. Enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, enzim aktivitesini etkileyen etmenler, besinlerde bulunuşları ve besin sanayiinde kullanım alanları. Besinlerde bulunan pigmentler, tat ve koku ögeleri, özellikleri ve işlevleri konularını kapsar.

 

BES207 - GENEL MİKROBİYOLOJİ  (3 + 0), 3 AKTS:4
Mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların sınıflandırılması, mikroorganizmaların genel özellikleri, bakteri metabolizması, beslenmesi, çoğalması, normal mikrop florası, enfeksiyon ve bulaşma yolları, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, antijen ve antikorlar, bağışıklık, aşılar ve serumlar, stafilakok, streptokok, pnömokok ve neisserria , mikobakteriler, aerob ve anaerob gram pozitif basiller, gram negatif enterit bakteriler, mikoplazma, riketsiya ve klamidya, mantarların genel özellikleri, protozon ve helmintlerin genel özellikleri, parazit hastalıkları konularını kapsar.

 

BES219 - İLETİŞİM BECERİLERİ  (3 + 0), 3 AKTS:3
İletişim ve Kişilerarası İletişim, kişi algısı, sözel mesajlar, sözel olmayan mesajlar, dinleme, kişilerarası iletişim ve etik ilkeler, ilişki/etkileşim süreci, etkileşim bağlamları, değişen ilişkiler, aile ve arkadaşlarla iletişim, yakın ilişkilerde iletişim, iletişimdeki engeller, çatışma ve uzlaşma, kültürel farklılıklar ve iletişim konularını kapsar.

 

İLK202 - İLKYARDIM  (2 + 0), 2 AKTS:3
İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma

 

İNG212 - İngilizce IV  (2 + 2), 3 AKTS:4
İngilizce bilgi düzeyi yetersiz olan öğrenciler için geliştirilmiş bu derste, İngilizce dilinin ana yapısı işlenerek öğrenciye kelime bilgisi iletişim becerileri kazandırılması amaçlanmıştır

 

BES202 - GIDA KONTROLÜ VE MEVZUATI  (2 + 0), 2 AKTS:2
Besinlerde kalite kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye de ve Dünyada besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemelerdir.

 

BES204 - BESLENME BİYOKİMYASI II  (3 + 0), 3 AKTS:5
Suda ve yağda çözünen vitaminler, vitamin benzeri maddeler, mineraller, elektrolitler ve su konularını kapsar.

 

BES206 - GIDA KİMYASI VE ANALİZLERİ II  (2 + 2), 3 AKTS:5
Besin kalitesi ve etkileyen etmenler, besin kalitesinin subjektif olarak değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, fonksiyonel besinler; pre ve probiyotikler, genetik modifiye besinler, soya, sebze ve meyveler, yumurta, süt ve süt ürünleri, et ve ürünleri, tahıllar, çay, kahve, kakao ve çikolatada bulunan öğeler, özellikleri ve işlevleri konularını kapsar.

 

BES208 - GIDA MİKROBİYOLOJİSİ  (3 + 0), 3 AKTS:4
Besinlerin üretiminde, bozulmasında ve besinlerle insanlara enfeksiyon hastalıklarının bulmasında mikrobiyolojinin yeri konularını kapsar.

 

İNG111 - İngilizce I  (2 + 2), 3 AKTS:4
Wh Questions, Yes No Question, Simple Present/ Time Expressions at in on around, Demonstratives/ This, that, those, Object pronouns, Present Continuous, Adverbs of Frequency konularını kapsar.

 

AİİT101 - Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı ve İnkılâp kavramı Osmanlı devletinin gerileme nedenleri, ıslahat hareketleri, tanzimat ve Islahat Fermanlar, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp, Balkan ve I.Dünya savaşları, milli mücadeleye hazırlık, Mustafa Kemal’in İstanbul’daki faaliyetleri, Mustafa Kemal’in Anadolu’daki faaliyetleri, kongreler, son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması ve faaliyetleri, T.B.M.M’nin açılması, Mondros Mütarekesinden sonraki gelişmeler, Lozan Barış Antlaşması, önemi ve sonuçları konularını kapsar.

 

BES101 - BESLENME İLKELERİ I  (3 + 2), 4 AKTS:6
Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin sağlıklı beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumunda oluşabilecek hastalıklar ile besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içeriklerinin öğretilmesi, enerji dengesi ve dengesizliği sorunları, uygun hazırlama ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuvar ortamında uygulanması konularını kapsar.

 

BES103 - FİZYOLOJİ I  (2 + 0), 2 AKTS:3
Fizyolojiye giriş, hücre fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, kardiyovasküler fizyoloji, kan fizyolojisi, solunum fizyolojisi konularını kapsar.

 

BES109 - TEMEL KİMYA  (2 + 2), 3 AKTS:4
Maddenin özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, periyodik çizelge ve atomun elektron yapısı, kimyasal bileşikler, kimyasal bağlar, kimyasal tepkimeler, çözeltilerin fiziksel özellikleri, gazlar, asitler ve bazlar, kimyasal hesaplamalar, kimyasal denge, kimyasal termodinamik ve kimyasal kinetik gibi temel kimya konularını kapsar.

 

BES111 - DEMOGRAFİK YAPI VE SAĞLIK  (2 + 0), 2 AKTS:2
1) Demografiye giriş 2) Tanımlar 3) Veri kaynakları 4) Yöntemler 5) Nüfus büyüklüğü, yapısı ve kompozisyonu 6) Doğurganlık, doğurganlığı etkileyen faktörler 7) Ölümlülük 8) Göç 9) Kentleşme 10) Ana-çocuk sağlığı 11) Beslenme ve antropometrik göstergeler 12) AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında genel bilgi düzeyi konularını kapsar.

 

BES113 - ANATOMİ I  (2 + 0), 2 AKTS:3
Anatomi’ye giriş, terminoloji ve genel terimler, insan bedeninin anatomik bölümleri, hareket sistemi (eklemler), hareket sistemi (kaslar), sindirim sistemi konularını kapsar.

 

BES117 - MESLEKİ ORYANTASYON  (0 + 1), 0 AKTS:1
1) Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ve Anabilim dallarının tanıtımı, 2) Mesleki etik ve deontoloji, 3) Ders programı tanıtımı, 4) Yönetmeliklerin ve öğrenci sorumluluklarının öğretilmesi, 5) Diyetisyenlik mesleği ile ilgili uygulamalar, standartlar ve meslek örgütünün tanıtılması, 6) Meslek tarihi ve uluslararası derneklerin tanıtımı, 7) Meslekleri ile ilgili temel kaynakları ve ulaşım yollarının tanıtımı konularını kapsar.

 

MAT103 - TEMEL MATEMATİK  (3 + 0), 3 AKTS:3
Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, doğrunun analitik incelenmesi, çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar; Fonksiyon kavramı, polinomlar, rasyonel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar. Fonksiyonların grafikleri. Tümevarım ilkesi, toplam ve çarpım sembolü özellikleri, dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar. Karmaşık sayılar ve özellikleri.

 

TÜR101 - Türk Dili ve Edebiyatı I  (2 + 0), 2 AKTS:2
Türk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması, dilin tanımı, kapsamı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dil düşünce ilişkisi ve dilin kültür taşıyıcılık özelliği, yeryüzündeki diller, dil aileleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve özelliği, Türk dilinin bugüne kadar ki tarihi gelişimi ve Türklerin kullandığı alfabeler, konuşma, yazı dili ve edebi dilin tanıtılması, lehçe, şive ve ağız kavramlarının karşılaştırılması, yazım kuralları, bazı ek ve edatların yazılışı, özel adların, sayıların, alıntı kelimelerin yazılışı, büyük ve küçük harflerin kullanıldığı yerler, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerde anlam özellikleri, sözcüklerde anlam ilişkileri, anlam değişmeleri, somutlaştırma, Türkçenin söz varlığı, atasözleri ve deyimler, cümlenin anlamı ve yorumu, haber cümleleri, soru cümleleri ve ünlem cümleleri, cümle ve cümleyi meydana getiren unsurlar, paragraf, paragrafta temel düşünce, paragraf çeşitleri, paragrafın içeriği, paragrafta yardımcı fikirler, okumanın insan hayatındaki önemi, düşünceyi geliştirme yolları, resmi yazışmalar, dilekçe, tutanak, rapor, iş mektubu, bildiri, bu türlerle ilgili uygulama çalışması, düzgün bir cümle kurmada cümle öğelerinin doğru şekilde kullanılması, cümle çözümlemeleri , anlatım bozuklukları, sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları, örnek metinler

 

İNG112 - İngilizce II  (2 + 2), 3 AKTS:4
Simple Past, There is/are one any and some/ Quantifiers, Questions for describing people, Present Perfect, Conjuctions, Modal Verbs, Be/ Going to konularını kapsar.

 

AİİT102 - Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II  (2 + 0), 2 AKTS:2
Türk İnkılâbının yürütülmesindeki özellikler, hukuk sisteminin kurulması, eğitim sisteminin kurulması işgaller karşısında ülkenin durumu ve düşünülen kurtuluş çareleri, ekonomi ve maliye alanında harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin iç siyaseti, Atatürk ün Döneminden Sonra Türkiye Cumhuriyeti nin iç ve dış siyaseti, Atatürk İlkeler (Milliyetçilik, Ulusçuluk, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik …) konularını kapsar.

 

BES102 - BESLENME İLKELERİ II  (3 + 2), 4 AKTS:6
Vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflandırması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisiteleri, besinlerin vitamin ve mineral içerikleri, hazırlama ve pişirme yöntemleri sırasında oluşan kayıplar, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri uygun şekilde laboratuvarda ortamında uygulanması konularını kapsar.

 

BES104 - FİZYOLOJİ II  (2 + 0), 2 AKTS:3
Vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyolojisinin anlatılması

 

BES106 - Organik Kimya   (2 + 0), 2 AKTS:4
Organik kimyanın tanımı ve temel kavramları,hidrokarbonlarve fonksiyonel gruplarını içeren bileşiklerin genel ve sistematik isimlendirilmesi, hidrokarbonlerın sınıflandırılması ,alkanlar, alkenler,alkinler,sikloalkanlar,sikloalkenler,sterokimya,organik kimyada izomeri

 

BES108 - TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK  (2 + 0), 2 AKTS:4
Canlılar sistemi, biyomoleküller, hücre yapı ve fonksiyonları, enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği, DNA paketlenmesi ve kromozomun yapısı, RNA yapı, sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, kalıtımın temel prensipleri ve insanda tek gen hastalıklarında Mendel kalıtımı, hücre döngüsü ve hücre bölünmesi, mutasyon, beslenme ile ilgili genler ve biyoteknolojik ürünlerin önemi konularını kapsar.

 

BES114 - ANATOMİ II  (2 + 0), 2 AKTS:3
Anatomi’ye giriş, dolaşım sistemi (kalp), dolaşım sistemi (arter), dolaşım sistemi (ven), ürogenital sistem, solunum sistemi, otonomik sinir sistemi konularını kapsar.

 

TÜR102 - Türk Dili ve Edebiyatı II  (2 + 0), 2 AKTS:2
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

 

İNG311 - MESLEKİ İNGİLİZCE I  (2 + 2), 3 AKTS:4
Hedef dilden, ana dile basit cümle yapılarını tercüme edebilmesi, mesleki terminoloji kullanabilme, temel çeviri becerilerini kullanabilme, hedef dilde mesleki terimleri doğru kullanabilme, hedef dilden ana dile cümleleri anlam kaybı olmadan aktarabilme, hedef dilden, ana dile daha kapsamlı cümleleri tercüme edebilme, terminolojik cümleleri analiz edebilme, hedef dilde cümlenin öğelerini (özne,yüklem,nesne) öğrenebilme konularını kapsar.

 

BİL301 - TEMEL BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ KULLANIMI   (2 + 0), 2 AKTS:2
Windows işletim sistemi ile ilgili temel konular: programlan açma, aynı andan birden fazla programı kullanma, pencereler arası geçiş, klasör yaratma, dosya-klasörleri taşıma, silme vb, denetim masasını kullanarak windows ayarlarını yapabilmek. Kelime işlemci (word) yazılımı kullanarak metin yazma, metin üzerinde düzenleme yapma, metin içerisine grafik-resim-tablo vb. nesneler ekleme ve bunlar ile ilgili düzenlemeleri yapabilme. Elektronik tablolama (Excel) programı kullanarak veri girişi yapmak, veri girişine uygun hücre formatlarını (metin, tarih, sayı vb.) ayarlamak, veriler ile hesaplama yapmak ve grafik çizmek. Sunu hazırlama (Powerpoint) programı kullanarak sunu hazırlamak, hazırlanan sunu üzerinde yazı tipi- büyüklüğü, arka plan vb. ile ilgili düzenleme yapmak, sunulara animasyon eklemek Arama motorlarını kullanarak istenen bir konu ile ilgili internet üzerinde araştırma yapmak konularını kapsar.

 

BES301 - HASTALIKLARDA BESLENME TEDAVİSİ I  (3 + 2), 4 AKTS:5
Şişmanlık (obezite), yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut un tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavisi konularını kapsar.

 

BES305 - Toplu Beslenme Sistemleri I  (3 + 0), 3 AKTS:3
Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama, TBS?de kullanılan araç gereçler, menü yönetimi ve denetimi, standart yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri, iş güvenliği.

 

BES307 - TOPLUMDA BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI  (3 + 0), 3 AKTS:3
1) Toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisi 2) Beslenme durumunu saptama yöntemleri 3) Beslenme antropometrisi 4) Klinik belirtiler 5) Biyomarkerlar: Biyokimyasal ve hematolojik yöntemler 6) Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları 7) Besin tüketim araştırmaları 8) Ekolojik etmenler

 

BES309 - BESLENME EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIK  (1 + 0), 1 AKTS:2
1) Eğitim tanımı ve prensipleri 2) Eğitim yöntem ve araçları 3) İletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri 4) Gebe, emzikli, şişman, anne, yaşlı, çocuk, okul öncesi çocuğu, okul çocuğu vb grupların eğitiminde dikkat edilecek hususlar 5) Davranış değiştirme tedavisi temel ilke ve uygulamaları 6) Hizmet içi eğitim 7) Eğitim program ve modülleri tanıtımı konularını kapsar.

 

BES321 - ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ  (3 + 2), 4 AKTS:5
Beslenme ve sağlık, Yaşam için gerekli besinler ve besin ögeleri, Yaşam için gerekli besinler ve besin ögeleri, Vitaminler ve mineraller, Vitaminler ve mineraller, Besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmeleri, Yemek planları, Ara Sınav(lar), Besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları, Hamile kadının beslenmesi, Yeni doğanın beslenme özellikleri, 0-6 yaş çocuğunun beslenme özellikleri, Çocuklarda görülen hastalıklar, Değişik yaş grupları için mönüler, Değişik yaş grupları için mönüler, Final Sınavları

 

İNG312 - MESLEKİ İNGİLİZCE II  (2 + 2), 3 AKTS:4
Hedef dilden, ana dile basit cümle yapılarını tercüme edebilmesi, mesleki terminoloji kullanabilme, temel çeviri becerilerini kullanabilme, hedef dilde mesleki terimleri doğru kullanabilme, hedef dilden ana dile cümleleri anlam kaybı olmadan aktarabilme, hedef dilden, ana dile daha kapsamlı cümleleri tercüme edebilme, terminolojik cümleleri analiz edebilme, hedef dilde cümlenin öğelerini (özne,yüklem,nesne) öğrenebilme konularını kapsar.

 

BES302 - HASTALIKLARDA BESLENME TEDAVİSİ II  (3 + 2), 4 AKTS:5
Karaciğer hastalıkları, alkolizm, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, AIDS, kanser, yanık, allerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavisi. Besin-ilaç etkileşimi, pre-post operatif beslenme, test diyetleri, enteral-parenteral beslenme konularını kapsar.

 

BES304 - ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ  (3 + 2), 4 AKTS:5
1) Çocuk hastalıklarında enteral-parenteral beslenme, 2) Doğumsal Kalp Hastalıklarında Beslenme 3) Diyabet 4) Ateşli Hastalıklarda Beslenme Tedavisi 5) Onkoloji Hastalarında Beslenme 6) Sinir Hastalıklarında Beslenme 7) Böbrek hastalıkları gibi çeşitli çocuk hastalıklarında diyet tedavisi ilkeleri konularını kapsar.

 

BES306 - Toplu Beslenme Sistemleri II  (3 + 0), 3 AKTS:5
Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon/ mutfak personel, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama, pişirme ve servis yöntemleri, hijyen / HACCP, maliyet kontrolü konularını kapsar.

 

BES308 - TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİ  (3 + 0), 3 AKTS:5
Ülkemizde ve Dünya da görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi (protein-enerji malnutrisyonu, şişmanlık, diyete bağlı kronik hastalıklar, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri, çinko yetersizliği, raşitizm, osteomalasi, osteoporoz, vitamin yetersizlikleri, folik asit yetersizliği, risk gruplarında beslenme(işçi, yaşlı beslenmesi vb), afet durumlarında beslenme, müdahale programları, ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları konularını kapsar.

 

BES124 - Meslek Etiği  (2 + 0), 2 AKTS:2
İletişim öğeleri, iletişim çeşitleri, iletişim şekilleri, sağlıkta iletişim, etik ve ahlak kavramı, meslek ve tıp etiği kavramları, tıbbi etik ilkeler, etik kurullar, ekip çalışması, sağlık mesleklerinde temel ahlaki değerler ve değer çatışmaları, sağlık meslekleri için temel etik ilkeler, sağlık çalışanlarının karşılaştıkları etik sorunlar, sağlık mesleği mensupları ile ilgili suç tanımları ve malpraktis, acil tıpta etik ilkeler ve kullanımı, Dünya’da ve Türkiye’de hasta hakları .

 

BES213 - FONKSİYONEL BESİNLER  (2 + 0), 2 AKTS:2
Fonksiyonel besinlerin tanımı ve tarihçesi, biyoaktif karbonhidratlar, biyoaktif peptidler,biyoaktif lipidler, biyoaktif polifenoller ve karotenoidler, spesifik fonksiyonel besinlere giriş, çay, kahve ve kakao, meyve ve sebzeler, süt ve ürünleri, tahıllar, diğer fonksiyonel besinler, fonksiyonel besinlerle ilgili yasal düzenlemeler konularını kapsar.

 

BES232 - BESİN İLAÇ ETKİLEŞİMİ  (2 + 0), 2 AKTS:2
Yaşlılıkta besin tüketimini etkileyen faktörler, beslenmenin önemi, besin ve besin ögesi gereksinimleri, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlıda beslenme yetersizliği hastalıkları, beslenme durumunun değerlendirilmesi ve yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilme ve geliştirilmesi için sağlıklı beslenme önerileri

 

BES316 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK  (2 + 0), 2 AKTS:2
Sağlık hizmetleri ve biyoistatistik, frekans dağılımları, dağılımları tanımlayıcı ölçüler, tablo ve grafik yapım yöntemi, teorik dağılımlar, örnekleme, önemlilik testleri, korelasyon ve regresyon analizi konularını kapsar.

 

BES330 - ÇOCUK HASTALIKLARINA YAKLAŞIM  (2 + 0), 2 AKTS:2
Bebek ve çocuk sağlığı izlemleri, büyüme ve gelişme bozuklukları, yeni doğanın tanımı ve özellikleri, yeni doğanın dahili sorunları, çocuklarda sıvı elektrolit bozuklukları, çocuklarda gastrointestinal sistem hastalıkları, çocuklarda beslenme bozuklukları, çocuklarda üriner sistem hastalıkları, çocuklarda endokrin sistem hastalıkları, çocuklarda hematolojik hastalıklar, çocuklarda kalp hastalıkları, çocuklarda onkolojik hastalıklar, çocuklarda solunum sistemi hastalıkları, çocuklarda nörolojik hastalıklar, kas ve iskelet sistemi hastalıkları konularını kapsar.

 

BES234 - POZİTİF DAVRANIŞ DESTEĞİ  (2 + 0), 2 AKTS:2
Bu dersin amacı; iletişim süreçleri, temel iletişim kavramları, iletişim tarihi, yapısı, fonksiyonları, özellikleri, türleri, iletişim bilimlerinin diğer disiplinler ile ilişkileri, iletişim modelleri ve iletişim etiği konusunda öğrenciyi bilgilendirmektir.

 

BES238 - DÜNYA MUTFAKLARI  (2 + 0), 2 AKTS:2
Osmanlı Saray Mutfağı, Uzak Doğu /Asya Mutfağı, Akdeniz Mutfağı, Orta ve Kuzey Afrika Mutfağı, Avrupa Mutfağı, Denizaşırı Ülke Mutfağı, İslam Dinine Uygun Yemek Hazırlama, Hristiyan Dinine Uygun Yemek Hazırlama, Musevi Dinine Uygun Yemek Hazırlama, Diğer Dinlere Uygun Yemek Hazırlama, Yeni Yemek Reçetesi Tasarlanması, Yeni Yapılan Yemeği Tadıma Sunma, Yapılan Yemeği Fotoğraflamak, Yanında Çalışanlara Eğitim Verme, Yayın ve Doküman Hazırlama, Meslek ile İlgili Toplantı, Seminer, Konferans, Fuar, Festival, Yarışma, Yayınları Takip Etme konularını kapsar.

 

BES315 - KRONİK HASTALIKLARA YAKLAŞIM  (2 + 0), 2 AKTS:2
Diyabet, malnütrisyon, şişmanlık (obezite), kanser, yanık, travma, stres, enfeksiyon hastalıkları ve sepsis gibi beslenme ile ilintili hastalıklarda normal sağlıklı bireylere göre oluşan biyokimyasal ve metabolik değişiklikler konularını kapsar.

 

BES325 - Enteral Parenteral Beslenme  (2 + 0), 2 AKTS:2
Enteral parenteral nütrisyonun temelleri

 

BES333 - MENÜ PLANLAMA  (2 + 0), 2 AKTS:2
Menü planlamanın önemi ve yararları, menü planlamada göz önünde bulundurulması gereken etmenler, menü modeli geliştirme aşamaları ve ilkeleri, kreşlere yönelik menü planlama, işçilere yönelik menü planlama, huzurevlerine yönelik menü planlama, vejeteryan ve beslenmesinde çeşitli özelliklere dikkat eden bireyler için menü planlama, sporcular için menü planlama, diyet menüleri planlama ve her bir özel grup için menü değerlendirmesi.

 

BES405 - Seminer Hazırlama   (2 + 0), 2 AKTS:4
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması süreçlerini içerir.

 

BES441 - Klinik Beslenme Yetişkin Stajı  (0 + 14), 6 AKTS:9
-

 

BES443 - Klinik Beslenme Çocuk Stajı  (0 + 14), 6 AKTS:9
-

 

BES445 - Toplu Beslenme Sistemleri Stajı  (0 + 14), 6 AKTS:9
-

 

BES447 - Toplum Beslenmesi Stajı  (0 + 14), 6 AKTS:9
-

 

BES449 - Proje Planlama İlkeleri  (1 + 2), 2 AKTS:4
Dersin içeriği Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi, öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.

 

BES406 - Seminer Sunma  (0 + 2), 1 AKTS:3
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması süreçlerini içerir.

 

BES442 - Klinik Beslenme Yetişkin  (0 + 14), 6 AKTS:9
-

 

BES444 - Klinik Beslenme Çocuk Stajı  (0 + 14), 6 AKTS:9
-

 

BES446 - Toplu Beslenme Sistemleri Stajı  (0 + 14), 6 AKTS:9
-

 

BES448 - Toplum Beslenmesi Stajı  (0 + 14), 6 AKTS:9
-

 

BES450 - Proje Çalışması  (1 + 2), 2 AKTS:5
Dersin içeriği Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi, öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.

 

BES407 - BİLİMSEL YAYIN ANALİZİ I  (2 + 0), 2 AKTS:4
Eleştirel düşünmede temel kavramlar Bilimsel makale okumaya giriş Makale okumada ön okuma, kapsamlı okuma Makale okumada analiz, sentez Kanıta dayalı uygulamalar, kanıt merkezleri Makale tarama, kaynağa ulaşma yöntemleri Sistematik inceleme, meta analiz çalışmaları Örnek makale kritiği (özet ve giriş bölümü analizi) Örnek makale kritiği (Gereç-yöntem, bulgular, tablo analizi) Örnek makale kritiği (Araştırmanın sınırlılıkları, tartışma, sonuç, kaynakların analizi) Dersin değerlendirilmesi, genel tekrar.

 

BES408 - BİLİMSEL YAYIN ANALİZİ II  (2 + 0), 2 AKTS:4
Eleştirel düşünmede temel kavramlar Bilimsel makale okumaya giriş Makale okumada ön okuma, kapsamlı okuma Makale okumada analiz, sentez Kanıta dayalı uygulamalar, kanıt merkezleri Makale tarama, kaynağa ulaşma yöntemleri Sistematik inceleme, meta analiz çalışmaları Örnek makale kritiği (özet ve giriş bölümü analizi) Örnek makale kritiği (Gereç-yöntem, bulgular, tablo analizi) Örnek makale kritiği (Araştırmanın sınırlılıkları, tartışma, sonuç, kaynakların analizi) Dersin değerlendirilmesi, genel tekrar.

 

SECSOS - Üniversite Geneli Serbest Seçmeli  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

SECSOS - Üniversite Geneli Serbest Seçmeli  (2 + 0), 2 AKTS:3

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi