English
Yetkili Girişi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :Prof. Dr. Yavuz YAKUT
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü eğitimi tam zamanlı olup 8 yarıyılı kapsayarak, hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde 7 ve 8. yarıyılların sonunda bitirme sınavları olup tez hazırlık süreci içermemektedir. Bölümümüzde öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, sunma, klinik problemleri saptayarak vaka üzerinde ve derse ait konularda takım çalışması, bilişim ve teknolojiden etkin yararlanma gibi öğrenim methodlarından yararlanılmaktadır.

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi