Beslenme ve Diyetetik (Normal Öğretim)

Program Hakkında

Tanım Açıklama
Kuruluş : Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “sağlıklı ve dengeli beslenme” konusunda ki farkındalık her geçen gün daha da artmaktadır. Yaşam süresinin uzaması ve bireylerin daha uzun ve sağlıklı bir yaşamı tercih etmesi “diyetisyenlik” mesleğini de her geçen gün daha da ön plana çıkmaktadır. Mesleğimiz sadece ülkemizde değil tüm dünya da önde gelen meslek grupları arasında hak ettiği yeri ve değeri almıştır.
Kazanılan Derece : Bu programdan mezun olan öğrenci Beslenme ve Diyetetik Alanında Lisans Derecesi almaya hak kazanarak ""Diyetisyen"" ünvanı almaktadır.
Derecenin Düzeyi : Lisans
Kabul Koşulları : Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında aldıkları MF puanı ile bölüme girmeye hak kazanmış erkek ve kız öğrencilere mesleki eğitim öğretim sağlamaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar : HKU da öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, HKU da verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : -
Program Profili : Mezunlar yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermelerinin yanı sıra akademisyen olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler. Bu program mezunları, KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ‘den gereken puanı almaları durumunda bahsedilen kamu alanlarına diyetisyen olarak atanmaktadır. Okulumuzdan mezun olan diyetisyenler 1969 yılında kurulmuş olan Türkiye Diyetisyenler Derneği ne üye olabilirler. Dernek, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD-European Federation of the Association of Dietitians) ve Uluslararası Diyetetik Konfederasyonu (ICDA-International Confederation of Associations of Dietetians) üyesidir.
Mezunların İstihdam Profilleri : -
Üst Derece Programlarına Geçiş : Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme : http://www.hku.edu.tr/YonetmeliklerVeYonergeler/Lisans-Yonetmeligi/2/
Mezuniyet Koşulları : Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli : -
İletişim Bilgileri : -
Olanaklar : -